1. Jezdec na zvířeti musí v silničním provozu přiměřeně dodržovat povinnosti, které platí pro řidiče.
2. Je–li pro něho zřízen jízdní pruh nebo stezka, a jsou označeny dopravní značkou „Stezka pro zvířata“, musí tento pruh nebo stezku užít.
3. Pokud jede jezdec na zvířeti na vozovce, musí se držet co nejvíce při pravém okraji vozovky a pokud neomezuje chodce, smí jet po pravé krajnici.
4. Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Děti starší 12 let smějí jezdit na zvířeti na silnici a ostatních komunikacích pod dohledem osoby starší 15 let.
5. Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem zepředu a červeným neoslňujícím světlem zezadu.
6. Jezdci smí jezdit na silnici pouze za sebou a pokud koně vedou, smí vést vždy jen jedno zvíře.

A co platí pro průvodce hnaných zvířat?
Pokud se jedná o stádo vedených nebo hnaných zvířat na silnici, je jejich průvodce vždy starší 15 let oprávněn z důvodu bezpečnosti zastavovat vozidla. Zvířata smí hnát rychlostí chůze tak, aby neohrožoval nebo co nejméně omezoval provoz.

Hnaná zvířata musí být doprovázena potřebným počtem průvodců. Za snížené viditelnosti musí být průvodce označen neoslňujícím bílým světlem.

Pozor! Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice 1. a 2. třídy.

Ten, kdo chová domácí zvíře, je povinen zabránit jeho pobíhání po pozemních komunikacích. V případě, že vám kůň nebo jiné zvíře způsobí dopravní nehodu, náhradu škody zaplatíte vy. Proto je vhodné si zvíře raději pojistit.

pislt@mvcr.cz, telefon 974 436 207