Ten na výzvu reagoval slovy, že u sebe žádné doklady nemá, a že si nepamatuje, jak se jmenuje, ani kdy se narodil. Řidič byl zjevně pod vlivem alkoholu, proto byl vyzván k orientační dechové zkoušce zjišťující obsah alkoholu v dechu, což odmítl, stejně jako odborné lékařské vyšetření.

Provedenou lustrací v příslušných evidencích se podařilo totožnost řidiče zjistit a Policií ČR mu byla další jízda zakázána.

Jeho jednání bylo strážníky oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupků, za které se ukládá pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let.