Tentokrát se policisté více zaměřili na užívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní a také na kontrolu technického stavu vozidel.

Během akce policisté zastavili 30 vozidel a i přesto, že na dvou místech našeho okresu probíhala vinobraní, žádný z kontrolovaných řidičů neměl dechovou zkoušku na alkohol pozitivní.

Hůře dopadla kontrola cyklisty, který se pohyboval na jízdním kole podezřelým způsobem ulicí Žernosecká v Litoměřicích. Na výzvu policistů se podrobil dechové zkoušce na alkohol a nadýchal 1,64 promile. Zákon říká, že cyklista je řidič nemotorového vozidla a jako takovému vznikají povinnosti účastníka silničního provozu. Potřebné informace najdeme v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně jiných právních předpisů.

Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50.000,- korun. Může nastat i situace, kdy bude cyklista natolik opilý, že ohrozí život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku. V tomto případě může být jednání cyklisty kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dále si blokovou pokutu „vysloužil" také jeden z řidičů, který měl vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu.