Když druhý den ráno majitel přišel, čekalo na něj nemilé překvapení. Kdosi na laku karoserie vyryl nezjištěným předmětem rýhy. Na opravu bude muset majitel vydat nejméně 15 tisíc korun. 

(pk)