Uvedl, že potřebuje půjčit peníze na nové vozidlo. Žena mu sdělila, že požadovanou částku nemá, ale část peněz mu nabídla k zapůjčení.

„Neznámý volající řekl, že se ještě ozve a přijde si pro peníze. Stařenku naštěstí napadlo kontaktovat svého pravého vnuka a ten jí řekl, že nevolal a žádné peníze nepožadoval. Údajný „vnuk" se již neozval," přiblížila Pavla Kofrová, mluvčí policie.

Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu. Zároveň nabádají seniory k obezřetnosti. Podvodníci oslovují především starší osoby a snaží se z nich pod různými legendami vylákat peníze. Příkladem je také případ z nedávné doby z Ploskovicka.

„Pokud se stanete obětí nějakého nepoctivce, oznamte tuto skutečnost neprodleně na policii. Můžete tak být nápomocni k jeho dopadení. Včasným informováním veřejnosti lze také předejít dalším případům podvodného jednání," doplnila policistka.