Obviněný se dopouštěl podvodného jednání v období od července 2014 nejméně do března 2015. S úmyslem získat majetkový prospěch přesvědčil osobně, telefonicky, ale i elektronickou cestou více jak desítku osob k výhodnému obchodování s akciemi.

Poškození mu poté posílali finanční prostředky na nákup akcií na jím uvedený bankovní účet. Zaslané peníze obviněný nevyužil na nákup akcií, ale pro svou potřebu. Výše uvedeným jednáním se obohatil, uvedl poškozené v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu přesahující 300 tisíc korun.

Výše škody není konečná, neboť v současné době se kriminalistům již ozvali další poškození, kteří se stali obětí obviněného.

Podle trestního zákoníku hrozí obviněnému trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.