Mladík se měl v období dvou let opakovaně dopouštět podvodného jednání na svých prarodičích. Měl zneužívat důvěřivosti poškozených plynoucí z jejich příbuzenského vztahu.

Pod různými záminkami akutní potřeby finanční hotovosti s příslibem, že finanční prostředky v brzké době vrátí, měl od nich vylákat opakovaně hotovost. Dále si měl nezjištěným způsobem opatřit plnou moc pro právní jednání, která zplnomocnila jeho osobu k jednání za poškozené, a následně hospodařit bez jejich vědomí s jejich bankovním účtem.

Svým prarodičům měl způsobit škodu dosahující téměř dvou milionů korun. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému až osmileté vězení.

(pk)

Ilustrační foto.
Zloděj kradl v domě v Roudnici. Jeho obyvatelé byli doma a spali