Matka řádně nedohlížela na školní docházku svých dcer i přesto, že za stejný trestný čin již byla v minulosti pravomocně odsouzena. Obvinění pro trestný čin ohrožení výchovy dítěte si převzala v těchto dnech.