U Okresního soudu v Litoměřicích v pondělí 11. listopadu začalo hlavní líčení ve věci porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obžalovaným je bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města Lovosice.

Skutku se měl M. D. podle obžaloby dopustit v době od července do září 2013. Tehdy vedl dohled nad realizací stavební akce, o které město Lovosice a stavební firma Alfico uzavřely smlouvu. Šlo o opravu oplocení sportovního areálu ASK Lovosice, které v roce 2013 poškodila povodeň.

Město žádá 734 tisíc korun

„Obžalovaný dne 23. 9. 2013 potvrdil svým podpisem fakturu za vykonané práce za 1 017 237 korun,“ uvedl státní zástupce Lukáš Borovička s tím, že znalecký předpoklad skutečně provedených prací je však jen 282 757 korun. K tomu byly vykonané ještě práce nad rámec smlouvy za zhruba 20 tisíc korun. Městu Lovosice tak vznikla škoda ve výši 734 479 korun. Nyní ji po obžalovaném nárokuje.

„Fakturované práce nebyly ve skutečnosti provedeny, čehož si byl obžalovaný vědom a při převzetí to měl řádně zkontrolovat. Čímž úmyslně nesplnil své povinnosti,“ dodal státní zástupce.

Poškozené Lovosice zastupoval u soudu zmocněnec Ondřej Pojkar. Ten uvedl, že město trvá na částce, která je předmětem obžaloby. „Znaleckým posudkem bylo zjištěno, že určitá část prací byla provedena,“ připustil Pojkar.

Stavební dozor proti své vůli

M. D. na svou obhajobu uvedl, že po povodních v roce 2013 dostal, jako i někteří další vedoucí odborů, od vedení města kromě úkolů svého odboru na starost mimo jiné i opravu poškozeného oplocení sportoviště.

„Byli jsme vedením vyzváni, abychom obratem zpracovali také rozpočty, což jsme odmítli, neboť na to bylo velmi málo času,“ prohlásil obžalovaný s tím, že vedení města také upozornil na skutečnost, že jako vystudovaný strojař nemá dostatečnou praxi, vzdělání ani oprávnění na dozor stavebních prací v takovém rozsahu.

Soudkyně Stanislava Choděrová konfrontovala obžalovaného s fotkami prací vykonaných na oplocení sportoviště. „Podle fotodokumentace je vidět, že to opravdu nebylo dobře opraveno. Vycházím z fotografií, i pro laika je patrné, že nebylo vše opraveno nově,“ poznamenala soudkyně a ptala se obžalovaného, zda práce opravdu dobře kontroloval.

Obžalovaný se bránil, že ve smlouvě nebylo uvedeno, že oplocení má být opravené celé. „Když jsem tam přišel (na stavbu, pozn. redakce), bylo podle mě vše v pořádku. Kontroly na stavbě prováděli i kolegové. Při předání a převzetí stavby jsme s vedením města podepsali stavební deník, kam údaje zapisoval stavbyvedoucí firmy. Přítomni byli i zástupci ASK Lovosice a nikdo nic nenamítal,“ řekl obžalovaný a dodal ještě, že se necítí být vinen. Nic prý neorganizoval ve svůj prospěch a městu žádná škoda nevznikla, neboť opravy oplocení byly hrazené z pojistky.

Během pondělního hlavního líčení vypovídali také svědci. Například Jana Berková, která v roce 2013 působila jako tajemnice výkonného výboru ASK Lovosice a ředitelka provozu sportovního zařízení. U soudu vypověděla, že sportovní areál byl po povodni poškozený celkově. Na dotaz soudkyně, zda si vybavuje, jak vypadalo oplocení před povodní, odpověděla, že došlo ke stržení některých plotových ploch.

Jako svědkyně byla předvolaná také tehdejší místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková. Ta například vypověděla, že po povodni 2013 byly škody na majetku města 82 milionů korun. „Bylo nutné co nejrychleji vše opravit. Vedení radnice oslovilo některé vedoucí odborů, aby dozorovali opravy škod. Neřešilo se, jestli mají oprávnění vykonávat stavební dozor, v té době se nedalo nic jiného dělat,“ uvedla Nováková.

Vzhledem k tomu, že se k soudu nedostavili dva další svědci, kteří se omluvili ze zdravotních důvodů, soudkyně líčení odročila.