Pomýlený, ne-li lživý. Tak označil závěry znaleckého posudku o totožnosti zakázaného karbofuranu s legálním seibokalem vedoucí oddělení chemie Státního veterinárního ústavu v Praze Jan Rosmus.

„Obě dvě paralelní analýzy, které jsme udělali, prokázaly, že šlo o zakázaný karbofuran. Ten není totožný se seibokalem, který je pro preparátorské účely volně dostupný,“ uvedl chemik a dodal, že seibokal není v malém množství zdaleka tak jedovatý jako karbofuran.

Posudek, který odborník ve čtvrtek 7. června u okresního soudu shodil ze stolu, si nechal vypracovat sám Fišer. Čtyři sklenky s látkou, kterou ústav zkoumal, u něj doma našla policie v roce 2015. Kromě přechovávání zakázaného jedu je Fišer obžalován i z toho, že s ním trávil škodnou. V případě uznané viny hrozí provozovateli srdovského zoocentra až osmileté vězení. Soud začal případ řešit v únoru.

U čtvrtečního pokračování hlavního líčení vypovídal i muž, který na Fišerově statku léta bydlel a za to mu pomáhal také s preparací zvířat. „Karbofuran měl v lahvičce od přesnídávky. Viděl jsem, jak jím naplnil vyfouknuté vajíčko a tím pak trávil zvířata, třeba kuny. Mohlo jich být deset až dvanáct a Fišer je vycpal a prodal nebo dal do muzea,“ uvedl svědek s tím, že ho Fišer ani příliš neinstruoval o nebezpečí plynoucím z možného kontaktu se smrtelně jedovatou látkou, přičemž svědek s preparáty pracoval bez rukavic.

Věrohodnost svědka, který se léčí ze závislosti na alkoholu, však problematizovaly rozpory v jeho výpovědi, problémy s pamětí i s počty. Další svědci včetně Fišerova otce zavolaní na žádost obhajoby u soudu dokládali kladný vztah majitele zoocentra v Srdově k přírodě a nevěrohodnost hlavních svědků, tedy dvou bývalých Fišerových partnerek.

Jednání bylo odročeno kvůli doplnění dokazování na konec srpna.

KarbofuranVzorec karbofuranuZdroj: www.karbofuran.cz(též Carbofuran; systematický název 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylkarbamát) je jeden z nejjedovatějších karbamátových pesticidů.

Vlastnosti
- prudký, velmi rychle působící jed, inhibitor cholinesterázy
- bílá krystalická látka, bez zápachu
- dobře rozpustný v acetonu, acetonitrilu, benzenu, cyklohexenu
- středně dlouho přetrvává v půdě

Pro člověka může být smrtná dávka odpovídající čtvrtině čajové lžičky.

Použití a zneužití
Karbofuran se používal v zemědělství jako pesticid, ale v zemích Evropské unie byl již zakázán. V České republice byl karbofuran v prodeji až do prosince 2008 pod jménem Furadan ve formě postřiku a granulí.

V České republice je v posledních letech zneužíváno karbofuranem otrávených návnad k zabíjení šelem a dravých ptáků. Otrávený živočich umírá během několika minut v silných křečích, a proto takové použití karbofuranu zakazuje zákon o myslivosti a zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Zdroj: Wikipedia.org