Stíháno osob na severu Čech

rok/počet osob
1989 10063
1990 8110
1991 9061
1992 9844
1993 11733
1994 13173
1995 16479
1996 15709
1997 16593
1998 16234
1999 16917
2000 16357
2001 16121
2002 17358
2003 18490
2004 18601
2005 19526
2006 20757
2007 20475
2008 19543
Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

Ročně se v severočeském soudním kraji – tedy v Libereckém a Ústeckém kraji - dostane do soukolí policie a justice na dvacet tisíc lidí.

Nárůst počtu stíhaných lidí je zcela zřejmý. V roce 1989 se zabývalo státní zastupitelství na severu celkem 10 063 pachateli. O dvacet let později se číslo pohybuje kolem 20 000 případů.

Lenka Bradáčová z ústeckého KSZ uvedla, že se ale postupně zvyšoval počet objasněných trestných činů. Nárůst objasněnosti se zastavil až minulý rok.

„Zároveň je možno konstatovat, že zůstal zachován trend patrný od roku 2006, kdy došlo k nárůstu počtu osob, které jsou stíhány ve zkráceném přípravném řízení. Tím se řízení zrychluje, ale na druhou stranu je to možné jenom u nejméně závažných trestných činů,“ uvedla Bradáčová.

Proto šanci být během dvou tří dnů obviněn i odsouzen mají většinou lidé, kteří řídí bez řidičského průkazu nebo drobní zloději.

Rok 1995

Hranice 15 000 stíhaných lidí byla překročena v roce 1995, kdy bylo stíháno 16 479 osob. Od roku 1995 o deset let později se počet osob, kterými se zabývalo státní zastupitelství, již pohyboval na hranici kolem 20 000.

Stíhaných lumpů by bylo daleko více, ale nárůst statistické kriminality byl zbrzděn tím, že v roce 2003 byl zvýšen práh trestného činu u krádeží na 5000 korun.

Pokud ukradené věci dosahovaly nižší hodnoty, jednalo se jenom o přestupek. Do roku 2003 byla přestupkem krádež věcí do 2000 korun.

Došlo tím statisticky k umělému snížení trestné činnosti. Ale ve skutečnosti byl jenom poněkud zbrzděn nárůst počtu kriminálních činů.

Rok 2005

Vzestupný trend se nezastavil. Již v roce 2005 se počet trestných činů přiblížil dvaceti tisícové hranici. Od té doby se pohybuje kolem hranice 20 000 případů.

Letos za prvních sedm měsíců policie stíhá 13 112 osob. Znamená to, že lumpové ve svém počtu dosáhnou koncem roku dvaceti tisícové hranice.

Policie sice argumentuje, že stíhány jsou i více méně bagatelní trestné činy jako řízení aut bez řidičských oprávnění, ale na druhou stranu ve statistikách chybí krádeže do částky 5000 korun.

Přestupky tvoří nezanedbatelnou část krádeží. Pokud srovnáme například počty drobných krádeží v krajských městech na severu Čech za poslední celý rok – tedy za rok 2008, v Liberci a v Ústí - metropoli, vede Ústí s 2827 případy. V Liberci bylo evidováno loni jenom 2192 případů.