Poměrně vysoký počet řidičů, kteří si odnesli od policistů a strážníků body, je způsoben nejen vysokou koncentrací obyvatelstva v okresních městech, kromě Litoměřic a Loun, ale také tím, že Ústí, Teplice, Děčín, Most a Chomutov jsou dopravními křižovatkami v blízkosti hranic.

Nejvíce bodů dostali naděleno v Ústí (19,07 % z bodovaných řidičů), ve Šluknovském výběžku v působnosti úřadů s rozšířenou působností v příhraničním Varnsdorfu (18,92 %) a v Rumburku (14,83 %). V samotném Děčíně magistrát postihoval z celkového počtu řidičů již méně - 10,24 %).

Ve vnitrozemských oblastech Ústeckého kraje tvořili cizinci jen kolem 5 až 6 % řidičů, kteří si vysloužili body.

Piráti silnic

Řidiči, kteří dosáhli 12 bodů a přišli o řidičský průkaz, se nejvíce vyskytují na Teplicku (430 případů) a Ústecku (396). Obdobní piráti silnic jsou na Chomutovsku (319 řidičů). Ostatní úřady v Ústeckém kraji zpracovávající přestupky, evidují méně než 300 dvanáctibodových hříšníků. Nejméně jich evidují v Podbořanech – 25, v Roudnici nad Labem – 55 a v Žatci – 59.

Dvanáctibodoví piráti silnic z celostátních statistik se v největší míře rekrutují z řidičů, kteří mají jednak řidičský průkaz jenom několik let, ale především z mladíků ve věku kolem 22 let. O nich ústecký dopravní psycholog Jiří Seidlic tvrdí, že představují vážné nebezpečí. Jsou neukáznění, egoističtí, přeceňují své schopnosti.

Stačí 12 bodů?

Objevily se návrhy, že by se měl počet bodů zvýšit až na 18. Poslanecká sněmovna se bude tímto návrhem zabývat, ale důvod pro zvyšování počtu bodů, zdá se, není.

Dobrá zkušenost

Seidlic jako dopravní psycholog k problému uvedl, že od platnosti zákona č. 411/05 Sb., který otevřel bodovací systém a současně uzákonil povinnost dopravně - psychologického vyšetření pro řidiče vozidel o hmotnosti nad 7,5 tuny, tedy pro profesionální řidiče, získaná data ukazují, že bodový systém je funkční.

Seidlic uvádí: „Od té doby jsme na našem pracovišti vyšetřili zhruba 1400 řidičů a pouze jeden byl „vybodovaný“, tedy na rok mu bylo odebráno řidičské oprávnění. Asi 10 mladších řidičů mělo více jak 7 trestných bodů. Výskyt 2 až 4 trestných bodů v prvním roce od zavedení bodového systému mělo asi 30% profesionálních řidičů za překročení rychlosti nebo za zákaz parkování. Trestných bodů se již druhým rokem účinnosti bodového systému většinou zbavili. Většina profesionálních řidičů přichází k psychologickému vyšetření s čistým bodovým kontem.“

Proč parkování?

Ústecký senátor Pavel Sušický také nevidí důvod ke zvyšování počtu bodů. „Stačí vypustit z bodového systému banality jako odebírání bodů za parkování, možná i body za telefonování při jízdě. Naopak bych zpřísnil počet odebíraných bodů za jízdu pod vlivem drog a za riskantní jízdu,“ uvedl Sušický.

Také bývalý ústecký senátor Jaroslav Doubrava se domnívá, že v bodovém systému nejsou velké problémy. Též si myslí, že odebírat řidičům body za špatné parkování je zbytečné.

„Špatné parkování nepředstavuje přímo ohrožení dopravy, jde o problém vůči veřejnému pořádku. Naopak nevidím jako zbytečné odebírání bodů za to, že člověk v autě nemá zapnuté bezpečnostní pásy,“ uvedl Doubrava.
Bodovaní řidiči v Ústeckém kraji
k 31. červenci 2009
Ústí n. L. 9018
Teplice 8623
Děčín 6116
Most 5725
Chomutov 5614
Litoměřice 3462
Litvínov 2786
Louny 2658
Kadaň 2363
Rumburk 2110
Roudnice n. L. 1903
Varnsdorf 1538
Lovosice 1455
Žatec 1332
Bílina 1330
Podbořany 715
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR