Předseda senátu Ondřej Peřich v odůvodnění rozsudku uvedl, že výpovědi manželky a dalších svědků z okruhu rodiny nepotvrdily to, co uváděly dcery obviňující otce. Podle obžaloby mělo docházet k žalovaným skutkům od roku 2000 do roku 2006, ale po celou dobu nebyly zjištěny žádné indicie, které by to naznačovaly.

Nebyly důkazy

Jak jsme uvedli již na začátku procesu, Bartl odmítl, že by došlo k pohlavnímu styku s dcerami. K jednotlivým obviněním Bartl uvedl, že na různých místech, kde mělo docházet k pohlavnímu styku, bylo vždy více lidí, například když jeli sbírat ořechy. Na některých místech dcery s otcem nebyly. Také intimní styk v malém bytě byl plný otazníků.

K oznámení zneužívání dcer došlo v době, kdy oznamovatelka již nežila s rodiči a druhá sestra, potvrzující její obvinění, se podle znalce na sestru - oznamovatelku upíná.

Karta se obrací

Pokud se státní zástupce proti verdiktu krajského soudu neodvolá, a tím nabude rozsudek právní moci, nelze vyloučit, že může být podán podnět k trestnímu stíhání dcer pro křivé obvinění. Obě dcery byly v té době již trestně zodpovědné, když otce obvinily.

Jak jsme uvedli již na začátku procesu, případy údajného zneužívání dětí patří v rámci policejního vyšetřování i před soudem k nejsložitějším. Policisté vyšetřující případy zneužívání dětí a znásilnění žen odkládají i více než polovinu nahlášených případů. Již v přípravném řízení kriminalisté zjišťují, že udání nejsou věrohodná, a nebo se nakonec dívka i přizná, že lhala, a k trestnému činu nedošlo.

Psycholog vzpomíná

Josef Kovářík, policejní psycholog severočeského krajského ředitelství policie v Ústí nad Labem si vzpomíná na případ z přelomu roku 2005 a 2006. Mladistvá dívka z Lounska si vymyslela znásilnění svým otcem, aby ji nemohl bránit v soužití se svým přítelem. Kriminalisté ze severočeského policejního ředitelství ukončili náročné vyšetřování unikátního případu až po půlroční práci.

Podařilo se jim dokázat, že mladistvá dívka chtěla nařčením zabránit návratu svého otce z vězení. Když se dozvěděla, že po návratu z výkonu trestu bude svěřena do péče otce, oznámila sociálním pracovnicím, že ji otec pohlavně zneužil. Mělo se jednat o záležitost starou devět let, z roku 1998. Pro kriminalisty to znamenalo dlouhé a náročné vyšetřování.

„Jde o dlouhodobý problém. Vzpomínám si, že v souvislosti s tímto případem kriminalisté uváděli, že se případy falešného znásilnění množí a představují přes padesát procent trestných činů, které musí prošetřit, a nakonec je odloží,“ uvedl Kovářík.

Policejní psycholog dodal, že falešně obviněnému člověku přitom hrozí značné psychické trauma, protože se většinou nemůže bránit. Záleží na pečlivé práci kriminalistů, kteří lhářky usvědčí. Podle Kováříka se může neprávem obviněný člověk zhroutit natolik, že hrozí nebezpečí sebevraždy.