Po široké kritice nakonec úvěrová společnost od smlouvy za 1,5 milionu korun s UK odstoupila, současně ovšem celá věc otevřela debatu o financování škol. Deník tak zajímalo, jaké sponzory má největší univerzita v kraji, Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, kde studují lidé z celé republiky.

Jak Deník zjistil, UJEP žádnou smlouvu s úvěrovou společností nemá a ani ji podle aktuálních informací neplánuje uzavřít. Jejím největším partnerem je Ústecký kraj. „Od roku 2017 univerzitě ročně přiděluje finanční podporu na základě Rámcové smlouvy o regionální spolupráci. V roce 2017 to bylo 6 milionů korun, od roku 2018 10 milionů korun, a to na projekty, které schvaluje krajské zastupitelstvo,“ řekla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Dalším podporovatelem je také samotné město Ústí nad Labem, které univerzitě pro rok 2019 přidělilo 350 tisíc korun.

ŘADA STIPENDIÍ

Oproti zrušenému partnerství UK a Home Credit za 1,5 milionu se pak příspěvky od soukromých firem pro UJEP jeví jako „drobné“. Dlouhodobým sponzorem je teplická sklárna AGC Flat Glass Czech, která ročně dává 50 tisíc korun. Polostátní energetický kolos ČEZ v roce 2019 přispěl částkou 20 tisíc korun. „Tyto finance směřují na podporu akcí, jako jsou Dny vědy a umění či účast UJEP na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Praha,“ vysvětlila Kasaničová s tím, že specifikem ústecké univerzity je také dlouholetá podpora města, městských obvodů, obcí či firem formou jednorázových stipendií pro studenty.

Předávání stipendií primátora a starostů tady má tradici už od roku 1996. „Od roku 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a v roce 2007 ředitel ústecké pobočky VZP. V letech 2008–2010 uděloval stipendium tehdejší senátor za ÚK Pavel Sušický. Od roku 2009 je pravidelně udělováno stipendium Statutárním městem Teplice, od roku 2010 Hospodářskou a sociální radou Ústecka. V roce 2013 přibylo stipendium ředitele ústecké pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra,“ vyjmenovala Kasaničová.

Od roku 2016 uděluje stipendium rovněž generální ředitel ČEZ Teplárenská a od roku 2017 Biskupství litoměřické pro nejlepšího studenta FF UJEP a FZS UJEP. „Už druhým rokem také primátoři Ústí nad Labem udělují ocenění účastníkům Univerzity třetího věku a malým studentům ve vzdělávacím programu Teen Age University,“ dodala Kasaničová.

PARTNEŘI Z REGIONU

Klíč pro shánění sponzorů chápe vedení UJEP zejména ve spojitosti s krajem. „Vážíme si všech svých partnerů a sponzorů, pro něž je charakteristická spojitost s ústeckým regionem. Sponzorů UJEP nemá tolik jako třeba univerzity v ekonomicky silnějších regionech. Své partnery si ale vždy vybíráme, neboť nám jde o důstojné a dlouhodobé partnerství mezi univerzitou a společnostmi v regionu,“ řekl prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.

Tématem financování a sponzoringu Univerzity Karlovy se bude na svém zasedání v pátek 18. října zabývat Akademický senát UK. „Jsem přesvědčen, že kritická diskuze ohledně spolupráce se společností Home Credit otevřela dlouho opomíjené a důležité téma, jakým je financování vysokých škol v České republice a spolupráce univerzit se sponzory a soukromým sektorem. Považuji za mimořádně důležité v této debatě pokračovat a hledat řešení a opatření, jak situaci s financováním vysokých škol zlepšit,“ poznamenal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.