Další navrhované roky, 2033 a 2043, neprošly. Rozhodování souvisí s globálním ústupem od uhlí kvůli ochraně klimatu. ČR chce víc investovat do jaderných elektráren a alternativních zdrojů.

Spor o termín v regionu pokračuje. Situaci uklidňuje hejtman Jan Schiller. „Doporučení Uhelné komise je kompromisem mezi ekologickými a ekonomickými dopady. Rok 2038 je reálný z hlediska náhrady uhelných zdrojů za nové,“ sdělil Deníku hejtman.

Jeho náměstek Jiří Řehák by uvítal dřívější termín. „Uhelný průmysl je brzdou rozvoje našeho kraje. Je třeba šlápnout na plyn a vydat se úplně jiným směrem k ekologicky čistým odvětvím, k inovačním a tvůrčím průmyslům. To ale nepůjde, pokud se budeme ještě 18 let přehrabovat v uhelném prachu,“ uvedl Řehák.

Skupina Sev.en Energy, která těží uhlí v lomech ČSA a Vršany na Mostecku, si počká na konečné politické rozhodování vlády.

„Nyní očekáváme, že bude vypracován odpovědný plán náhrady utlumovaných uhelných zdrojů,“ sdělila mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Firma upozornila, že komise k navrhovanému cílovému roku 2038 zatím vůbec nezhodnotila socioekonomické dopady. „Předpokládáme, že další práce komise se soustředí zejména na to, aby celkové náklady přechodu české energetiky z uhlí na jiné zdroje, které se budou pohybovat v řádech stamiliard, byly co nejnižší,“ dodala.

Podle předsedy odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jaromíra Franty by měla komise řešit nejen termín, kdy má skončit těžba uhlí, ale také to, jak se stát postará o horníky z lomů a o energetiky z uhelných elektráren. „Pokud chce končit s uhlím, musí mít stát připravené peníze pro lidi i pro celý region,“ uvedl Franta.

Společnost Severočeské doly usnesení komise chápe jako doporučení, které vláda obdrží i se všemi podmiňujícími opatřeními. „Kvůli zajištění energetické bezpečnosti bude potřeba na útlum využití uhlí navázat náhradou jinými zdroji,“ poznamenal mluvčí společnosti Severočeské doly Lukáš Kopecký. Směřování k tomuto cíli si podle těžařů vyžádá průběžné vyhodnocování i korekci doporučení. Také pro Severočeské doly je důležité, aby se eliminovaly ekonomické a sociální dopady a zajistilo se financování strukturálních změn.

„Lobbistické triky“

Navzdory varování, že nic nelze uspěchat, sílí kritické postoje. Chomutovský senátor Přemysl Rabas prosazuje ukončení uhelného průmyslu ještě před rokem 2038. „Věřím, že vláda rozhodne racionálně a nenechá brzdit rozvoj krajů jen kvůli zájmu firem, jejichž činnost je přinejmenším na severozápadu Čech příčinou řady ekologických, sociálních a zdravotních problémů,“ sdělil senátor. Podle něj neexistuje jediný rozumný argument pro tak pomalý odchod od uhlí. Strašení nezaměstnaností nebo nedostatkem elektřiny označil za lobbistické triky, které brání nastartování čistých průmyslových odvětví.

Podle ústeckého zastupitele Martina Hausenblase o termínu ukončení využívání uhlí v ČR rozhodne trh. Varoval, že vliv ceny emisních povolenek roste a během pěti let se uhelné elektrárny nevyplatí provozovat. „Skoková změna energetiky nás tak zastihne nepřipravené. Bohužel toto je tragédie,“ oznámil.

Podobně to vidí ekologické organizace. „Komise přes naše opakované námitky rozhodla, aniž by měla k dispozici jakékoliv analýzy k dopadům jednotlivých scénářů na klima, zaměstnanost, veřejné rozpočty, dotčené regiony či veřejné zdraví,“ konstatoval člen komise za Greenpeace Jan Rovenský. Podle ekologů lze uhlí vynechat už v letech 2030 či 2033 a během útlumu vyřešit sociální dopady. V pátek večer ekologické organizace Greenpeace a Zelený kruh oznámily, že z komise vystupují.

Uhelná komise, která je poradním orgánem vlády, má 19 členů. Pro rok 2038 jich hlasovalo 15, dva se zdrželi a dva byli proti. Navržený termín odklonu od uhlí je stejný jako v Německu.

Ministr životního prostředí Richard Brabec hlasoval pro rok 2033. „Myslím si, že bychom měli být co možná nejambicióznější, pokud jde o životní prostředí,“ vysvětlil. Ke zvládnutí útlumu mají podle něj pomoci masivní investice. Ministerstvo chce v následujících 10 letech investovat 300 miliard korun a v plánu jsou další stovky miliard z jiných resortů. Počítá se s dotacemi EU.

V Ústeckém kraji jsou zásoby uhlí s odhadovanou výtěžností do roku 2052. Klíčovou oblastí pro těžbu je od 18. století Mostecká pánev. Lom ČSA, který bude kvůli úpravě směn propouštět v příštím roce dalších 250 zaměstnanců, je v útlumu od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů chránících město Horní Jiřetín. Sousední Důl Bílina se zatím může posouvat do neobydlené oblasti směrem k jezeru Most. V ložisku Lomu Vršany u Mostu by se mohlo těžit ještě přes třicet let. Zbytkové jámy mají nahradit jezera.