Stavba je v plném proudu. Na jednom místě dělníci montují protihlukové stěny a další zařízení, jinde bagr nakládá na náklaďáky zeminu, lidé a těžká technika se pohybují na řadě míst. Dopravní situace trochu připomíná labyrint, ale není problém dostat se bez komplikací do Řehlovic a najít nájezd na zpáteční cestu po dálnici.

„Staví se to už třicet let. U nás v osmdesátých letech postavili první úsek do Trmic a stavba dálnice u nás taky skončí," připomněl starosta Řehlovic Josef Macháček. Jak dodal, za tu dobu už si v obci na soužití s rozestavěnou dálnicí zvykli. „Je to složitější, ale příliš nás to neomezuje. Nákladní auta centrem obce nevjíždějí, dopravní spojení přerušeno nebylo a nájezdy na oba směry dálnice nám zůstanou zachovány. Termínu dokončení nám bylo za léta odkladů naslibováno plno. Ale když vidím, jak to teď postupuje, začínám být mírný optimista. Snad to opravdu do Vánoc bude," přeje si starosta Macháček.

„V průběhu celé rozestavěné hlavní trasy stavby D8 -0805 se dělají konstrukční vrstvy, dosypávky krajnic středního dělícího pásu a osazování svodidel. V úseku mezi tunely a křižovatkou Řehlovice současně probíhá výstavba dálničních mostů a zemní práce na hlavní trase. V zářezu Řehlovice byla odtěžena zemina a zakotveny pilotové stěny. V oblasti sesuvu v km 56,3-56,5 dálnice D8 byly provedeny statické prvky, provádí se jejich kotvení a bylo zahájeno odtěžování sesuvu z tělesa dálnice. Výstavba probíhá dle harmonogramu, zprovoznění se předpokládá v prosinci 2016," informoval o postupu stavby Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.