Krása vodních přehrad, rašelinišť a skalních útvarů i divokost horských luk je pro mnohé ještě neobjevenou oblastí a je tak ideálním místem pro objevování zapomenutých koutů pro pěší a především cyklisty.

Struktura připomíná žebřík

Díky projektu „Cykloregion Krušné hory propojení nadregionálních cyklotras v česko německém Krušnohoří" vznikl nový cykloregion, který propojuje „Krušnohorskou cyklomagistrálu" se souběžnou cyklotrasou na německé straně hranice. Jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras v Německu protíná několik horských oblastí a nese příznačný název „Saská středohoří". Propojky spojující tyto dvě cyklotrasy byly realizovány v letech 2012 - 2014 a jejich struktura připomíná „žebřík". V některých místech tak vznikly nově dostavené úseky, a zároveň byly zpevněny a upraveny povrchy starších cyklotras.

Značení umožňuje snadnou orientaci

Obě cyklotrasy a jejich propojky jsou viditelně vyznačeny a poskytují tak snadnou a přehlednou orientaci v terénu. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny známe označení Krušnohorské magistrály pod číslem 23 a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu.

V cykloregionu Krušné hory se cyklisté díky kvalitnímu značení lehce zorientují.

Podél stezek přibývají informační cedule s podrobnou mapou a dalšími informacemi o hlavních turistických zajímavostech v blízkosti tras, s tipy na výlety i zajímavostmi o okolní přírodě.

Šest stovek kilometrů

Nový cykloregion tak nabízí téměř 600 kilometrů okružních cyklotras s pestrou škálou výletů pro náročné sportovce i „sváteční" milovníky cykloturistiky. Při využití některé z mnoha nově vyznačených cyklopropojení obou dálkových tras je možno navštívit dochované plavební kanály, podívat se na tradiční pálení dřevěného uhlí v milířích nebo lze třeba okusit něco z krušnohorské kuchyně na české i německé straně.

Vzniknou webové stránky a mapa

V rámci další propagace přibudou i nové webové stránky o tomto cykloregionu s možností projet ho při několikadenním putování či při několika jednodenních výletech. Všechny informace budou i v mobilní aplikaci pro chytré telefony a vznikne také přehledná mapa.

Krušnohorská magistrála s délkou 136,5 km je na české straně nejdůležitější dálkovou cyklistickou linií podél česko-německé hranice.

Některé úseky však cyklistům nevyhovovaly zejména z pohledu jejich možného střetu s automobily a nebo kvůli špatnému technickému stavu. V roce 2011 tak vznikla myšlenka zlepšit tuto nádhernou hřebenovou cyklotrasu a přiblížit její zákoutí.

V cykloregionu Krušné hory se cyklisté díky kvalitnímu značení lehce zorientují.