Podstatou rekonstrukce je výměna starého ocelového potrubí za nové z tvárné litiny. Projekt čerpá dotaci Ministerstva zemědělství ČR ve výši 79 365 000 korun. Práce zahájené v březnu 2019 se s ohledem na zajištění dodávek pitné vody pro místní obyvatele rozdělily na pět etap.

Téměř 2,5kilometrový úsek přivaděče již získal povolení k předčasnému užívání.

Na novém potrubí bude mož­né vždy odstavit jednotlivé úseky s možností zásobení spotřebišť na něj napojených. Termín dokončení rekonstrukce potrubí mezi Michalovi­cemi a Libochovany je naplánován na polovinu roku 2021.

Původní vodovodní přivaděč zahájil provoz v roce 1972. Ocelové potrubí již bylo na hranici životnosti, korodovalo a materiál slábl. V po­sledních letech tak docházelo k častým haváriím a poruchám.