Poslední zastávkou našeho minulého putování bylo hlavní autobusové nádraží v Tel Avivu. Několikapatrová budova slouží jako centrální křižovatka dopravy po celém Izraeli. Po bezpečnostní prohlídce, kterou projdete při vstupu do budovy, si na světelné tabuli zkontrolujete čas autobusu a najdete nástupiště, z kterého odjíždí. Moje destinace byla svaté město, Jeruzalém.Jeruzalém na dosah

Klimatizovaný autobus odjíždí směrem do Jeruzaléma třikrát do hodiny a jízdenka stojí 25 izraelských šekelů, tedy asi 150 korun. Na místo dorazíte asi za 50 minut, záleží na dopravě. Jen několik dní předtím, než jsem se do hlavního města Izraele vydal já, ho navštívil Papež František. Kvůli bezpečnostním opatřením a několika tisícům věřících křesťanů, kteří ho chtěli v Jeruzalémě pozdravit, se cesta mohla protáhnout až na několik hodin. Většina z historických památek byla zavřená a staré město bylo zcela zablokováno. Doporučení tedy zní, nejezdit v době církevních svátků a při návštěvách církevních představitelů.

Hlavní lákadlem pro turisty je návštěva starého města, které se rozkládá na jednom čtverečním kilometru za kamennými zdmi. Moje první kroky vedly do hostelu kousek od Jaffské brány, kterou se vstupuje do Arménské čtvrti. Pokud hledáte levné ubytování a přitom chcete mít nejdůležitější památky na dohled, doporučuji vám Hostel Citadel, který se nachází ve starém kamenném domě a ve kterém je možné přespat na dvou střešních terasách. Přes den i v noci tak budete mít úžasný výhled na Jeruzalém.

Čtyři čtvrtě, tři náboženství

Staré město se dělí na čtyři čtvrtě arménskou, židovskou, křesťanskou a muslimskou. Celkem žije uvnitř kamenných zdí asi 35 tisíc lidí, z toho je podle lokálního průvodce skoro 30 tisíc muslimů. Arménská čtvrť je nejstarší, Arméni byli první národ, který přijal křesťanství a když dobyli Jeruzalém Křižáci, brali si arménské ženy za manželky. Arméni tak získali značný vliv a jejich čtvrť se nacházela na nejprestižnějším místě starého města. „V současné době už zde nežije moc Arménů. Jsou také jediní, kteří své domovy pronajímají, právě proto zde najdete několik hotelů a hostelů," vysvětloval průvodce Ryan. Hned mu ale oponoval jeden z místních, který se velmi kriticky vyjadřoval k informacím, které průvodce říkal zahraničním turistům.

Židovská čtvrť je nejmenší, ale za to nejmodernější. V poslední době dochází k výstavbě nových a modernizaci stávajících domů a bytů. Dnes v Židovské čtvrti přebývá asi 600 židovských rodin. Podle statistické ročenky z roku 2000 se v celém městě nachází 1204 synagog. Pro židy je Jeruzalém nejposvátnějším místem. „Pramení to z víry, že si Hospodin toto místo vyvolil, aby zde přebýval. Zasvěcen byl Židům Jeruzalém již v 10. století př. n. l., kdy jej hlavním městem biblického Izraele prohlásil král David. Nejvýsadnější postavení má Jeruzalém rovněž proto, že zde stály dva jeruzalémské Chrámy, konkrétně Šalomounův chrám a později druhý Chrám. O významnosti města svědčí jeho zmínka v Bibli, kde je jmenováno celkem 632krát. Nejsvětějším židovským místem je v Jeruzalémě Západní zeď, známá též jako Zeď nářků, která je pozůstatkem vnější hradby druhého Chrámu," píše se v otevřené online encyklopedii. Jeruzalém ovlivnil i stavbu synagog po celém světě, které jsou tradičně stavěny tak, aby byl aron ha-kodeš (schrána na Tóru) směrem k tomuto městu. U jeruzalémských synagog pak má směřovat k Chrámové hoře).

Via Dolorosa

Křesťanství uctívá Jeruzalém nejenom pro jeho starozákonní historii, ale také pro jeho významnost v životě Ježíše Nazaretského. Podle Nového zákona byl Ježíš do Jeruzaléma přinesen krátce po svém narození a později, již jako dospělý, vyčistil druhý Chrám. Byl to rovněž Jeruzalém, kde měl Ježíš podle tradice se svými apoštoly poslední večeři (též večeři Páně) na hoře Sijón. Významnými křesťanskými místy jsou Via Dolorosa (Křížová cesta) na Golgotu a Golgota samotná, která má být místem Ježíšova ukřižování. Evangelium podle Jana popisuje Golgotu jako místo „blízko města", zatímco archeologické nálezy z 90. let 20. století naznačují, že se Golgota mohla nacházet poblíž hradeb uvnitř dnešní hranice města.

Kvůli této nejasnosti můžete v Jeruzalémě navštívit hned dvě místa, která si nárokují hrobku , do které byl ježíš uložen a ze které potom vstal z mrtvých. Bazilika Svatého hrobu, která je již téměř dva tisíce let křesťanským poutním místem, se nachází uvnitř křesťanské čtvrti. Paradoxem je, že se již několik století pravoslavní, katoličtí a arménští křesťané dohadují o tom, komu kostel patří. Vlastnictví je tak společné, ale už přes 80 let kostel každý den otevírají a zavírají dvě muslimské rodiny.

Druhým místem, pravděpodobného nanebevzetí Ježíše Krista je prostor nacházející se mimo městské hradby. Zahrada s hrobkou vytesanou ve skále je spravována Američany a většinou z nich je považována za pravou Golgotu.

Mešita al-Aksá, svaté místo islámu

Jeruzalém je v neposlední řadě považován za třetí nejsvětější místo islámu. Pro islám má význam především díky Mohamedově noční cestě v roce 620. Muslimové věří, že se Mohamed zázračně přenesl z Mekky na Chrámovou horu, odkud vstoupil na nebesa, kde se setkal s proroky islámu. Přesto však v Koránu samotném není o Jeruzalému žádná zmínka, přinejmenším ne výslovná. Dnes se na Chrámové hoře nacházejí dvě muslimské památky, které tuto událost připomínají: mešita al-Aksá, jejíž jméno je podle muslimů zmíněno v Koránu, přestože v době jeho vzniku ještě tato mešita neexistovala, a Skalní dóm, který stojí nad základním kamenem, z něhož, jak muslimové věří, Mohamed vstoupil na nebesa. Do obou míst je vstup povolen pouze muslimům.

Zbytek starého města je naplněn obchody, kavárnami a stánky se zeleninou a jídlem. Ztratit se lze velice lehce na velkém bazaru. Vše, co se uvnitř městských hradeb prodává, je několikrát dražší než je běžná cena. Stačí projít jednou z bran, třeba tou pojmenovanou po Damašku a dostanete falafel a čerstvé pečivo 4krát levněji než uvnitř kamenného bludiště. Za prozkoumání stojí i okolí Jeruzaléma a Olivová hora.