Z 92 příspěvků, které se sešly z 21 středních škol Ústeckého a Libereckého kraje, poslaly poroty do celostátního kola Magdalenu Adámkovou z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem za její reportáž Poslední interview s prezidentkou Evropské unie a Tomáše Zugara z Gymnázia Žatec s prací Chrám chmele u nás. Komplex, který by jinak nevznikl. Z Libereckého kraje pak Matěje Pura za jeho vizi Velká válka/Velký mír a Terezu Svatoňovou s prací Chátrající liberecké lázně získaly díky evropské dotaci nové využití, oba z Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova v Liberci.

V celostátním kole pak čtyřčlenná porota ve složení publicistů Lídy Rakušanové a Zdeňka Velíška, šéfredaktorky centrální redakce regionálních Deníků Marie Dlouhé a zástupce Evropské komise v ČR Martina Staška vybrala tři vítězné práce: Římská paralela autorky Veroniky Stratilové z Gymnázia Šumperk, práci V situaci autora Jana Jindřicha Karáska z Gymnázia Uherské Hradiště a Cizincům ukážeme cestu, k cíli by měli dojít sami autora Petra Vybírala z Gymnázia Jihlava. Zvláštní cenu Zdeňka Velíška udělila porota práci Sbohem, Evropo autora Dominika Bíny z Gymnázia v Českých Budějovicích.

Ústecký kraj: 16 škol

Gymnázium Kadaň
Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
Gymnázium Chomutov
Gymnázium Žatec
Podkrušnohorské gymnázium Most
Obchodní akademie Most
Gymnázium Duchcov
SOU Fráni Šrámka Duchcov
Gymnázium Jateční Ústí n.L.
Obchodní akademie a jazyková škola Ústí n.L.
Obchodní akademie Pařížská Ústí n.L.
Gymnázium Děčín
Evropská obchodní akademie Děčín
Střední škola řemesel a služeb Děčín
Střední škola Litoměřice
Obchodní akademie, VOŠ a jazyková škola Litoměřice


Liberecký kraj: 5 škol

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova Liberec
Obchodní akademie Turnov
Střední umělecko-průmyslová škola sklářská Železný Brod
SŠGS Nová Paka
Obchodní akademie Česká Lípa