Příznačný název má má retrospektivní výstava děl akademického malíře Vladimíra Švece, která se až do poloviny listopadu otevírá v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Osobnost současného prorektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně tady přiblíží výstava „Vladimír Švec Cestou", jejíž vernisáž je připravena na čtvrtek 9. října od 17.30 hodin.

V maximální možné míře…

Výstava „dokumentuje" Švecovu cestu uměleckým životem v maximální možné míře. Představeny jsou počátky jeho výtvarné tvorby, obrazy z druhé poloviny 70. let malované ještě na střední škole, zastoupeny jsou studentské práce z Akademie a cyklus kreseb z pobytu v Paříži.

VLADIMÍR ŠVEC: Mlčení a naslouchání, 1989, 60x84, komb-tech, papír.

Švecova cesta pokračuje přes náměty vztahující se k litvínovskému Chemopetrolu (Petrochemie v noci, 1981, Ranní směna, 1987) k tvorbě nezávislého umělce.

Příběhy a události každodennosti…

Převažujícím prvkem Švecovy tvorby je narativnost, autor vypráví příběhy a události každodennosti, jako například Krájení ovoce, 2010 nebo Večerní setkání, 2010, ale i události sváteční, výjimečné, například Velikonoce, 2010.

Inspiraci pro své malby a kresby Švec čerpá nejen z osobních zážitků a z bezprostředního okolí, ale i z evropské kulturní tradice, například Faethon, 1990, Laokoon, 1993, Noční pašije, 198283. Některým tématům se autor věnuje v cyklech cyklus Dálnice, 1981 ještě z dob studií, nebo cyklus Slepý anděl.

V průběhu své tvorby autor plynule přechází mezi figurativními a nefigurativními kompozicemi, vlastní mu je expresivní vyjadřování. Patrný je i silný vliv učitele z Akademie, Jana Smetany.

VLADIMÍR ŠVEC: Tulák Archimédes II, 1984, kombi-tech, papír.

Vladimír Švec pracuje převážně technikou oleje na plátně, na výstavě ale uvidíme i obrazy dotvořené popelem, nebo dokonce pomocí ohně. Kromě maleb jsou prezentovány i práce na papíru, například pařížský cyklus nebo cyklus Andělé.

Výstavu doprovodí obsáhlá monografie s názvem Cestou Vladimír Švec s textem doc. PhDr. Tomáše Pavlíčka, Ph.D. vydaná Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v roce 2014.