Nadace Dobrý anděl, prostřednictvím které přispívají, nedávno mezi dárci provedla průzkum, s cílem zmapovat jejich vztah k pomoci druhým. Řada z nich byla právě z Litoměřicka. Dobří andělé pomohli za osm let více než sedmi tisícům takových rodin. Osobní zkušenost s nemocí v rodině nebo okolí motivovala k rozhodnutí přispívat každého šestého dárce.

Dobří andělé z Litoměřicka nejvíce preferují zdravotní a sociální péči, kterou následuje podpora dětí, mládeže či rodiny. Zvířatům a seniorům přispívá každý pátý. Mezi Dobrými anděly najdete dvakrát více žen než mužů. Každá druhá žena z Litoměřicka neváhá zmínit, že pomáhá prostřednictvím Dobrého anděla, zatímco u mužů je to jiné, 67 % si nechává tuto informaci pro sebe. Jen v letošním roce pomohli Dobří andělé 46 rodinám z Litoměřicka a Dobrý anděl očekává, že v roce 2020 toto číslo dále poroste.