Sérii předvánočních akcí odstartuje poslední listopadový víkend slavnostní rozsvěcení vánočních stromů a výzdob ve městech Dolního Poohří.

Už den před začátkem adventu, v sobotu 29. listopadu, se koná tato slavnost v Kadani, provázená celodenními trhy, divadelními představeními a předáváním hornického světla svaté Barbory krušnohorskými havíři (www.kultura-kadan.cz).

Svátek adventu na náměstích, na zámcích i v muzeích

Unikátní nastudování tradiční Rybovy mše můžete slyšet v kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani 21. prosince od 17 hodin. Pod titulem Kadaň zpívá Rybovku ji představí amatérští kadaňští muzikanti a zpěváci.

O den později, v neděli 30. listopadu, se vánoční strom rozzáří na náměstí v Klášterci nad Ohří, kde kulturní program s Jaroslavem Uhlířem, divadlem Hnedle Vedle a Chilli Bandem začíná ve 14 hodin. Českou mši vánoční si můžete v kostele vyslechnout od 18.30 hodin.

Také Podbořany se rozzáří svou vánoční výzdobou na Masarykově náměstí v neděli 30. listopadu.

V Lounech se na první „závan" Vánoc můžete těšit v neděli 30. listopadu od 14.00 hodin, kdy se na Mírovém náměstí rozzáří vánoční strom. Následující neděli 7. prosince se v knihovně otevřou vánoční dílny pro děti i dospělé a na Mírové náměstí dorazí známý červený kamion se Santa Clausem. Příhody z období Vánoc bude 15. prosince divákům vyprávět ve Vrchlického divadle režisér Zdeněk Troška (www.louny.eu).

Adventním jarmarkem ožije o první adventní neděli nádvoří zámku Krásný Dvůr, program začíná ve 12 hodin. Vánočními písněmi a baladami vás naladí skupina Ginevra a koledami Flaxa kvartet, od tří hodin je připraven Vánoční příběh (www.krasny-dvur.cz).

V neděli 30. listopadu začínají na zámku Červený Hrádek u Jirkova netradiční vánoční prohlídky nazdobených zámeckých interiérů, obohacené o varhanní a klavírní koncerty, které se budou opakovat každou adventní neděli. Na Štědrý den, 24. prosince od 11 do 15 hodin, se pak do zámeckého parku můžete přijít poklonit Ježíškovi v jesličkách (www.zamek-cerveny-hradek.cz). Živý Betlém na Štědrý den chystají ve stejný čas také na náměstí 1. máje v Chomutově (www.eChomutov.cz).

Adventní neděle jako z Ladových venkovských obrázků vás čekají ve skanzenu Stará Ves u zooparku v Chomutově. Vždy od 14 hodin je pro děti připravena pohádka a adventní dílny, 21. prosince pak navíc s možností přinést nadílku pro zvířata v zooparku (www.zoopark.cz).

Trochu jiný svět Vánoc přiblíží výstava v hlavní budově žateckého regionálního muzea nazvaná Za Ježíškem do Afriky. Od 27. listopadu až do 11. ledna příštího roku představí návštěvníkům betlémy z černého kontinentu (www.muzeumzatec.cz).

V Kadani začnou oslavy už v sobotu 29. listopadu.

Adventní setkání na zámku Nový Hrad v Jimlíně se bude konat v sobotu 6. prosince od 10 do 17 hodin. Rodiny s dětmi pobaví čerti, muzikanti na chůdách a Václav Upír Krejčí, všichni pak mohou ochutnávat středověkou kuchyni nebo se zapojit do řemeslného workshopu (www.zameknovyhrad.cz).

Jedinečnou možnost nahlédnout do nově opravené kaple zámku Stekník budou mít návštěvníci 12. prosince, kdy se tam od 17 hodin koná vánoční koncert žáků ZUŠ Žatec (www.zamek-steknik.cz).

Příchod nového roku můžete oslavit v Žatci, kde připravují společné oslavy na náměstí Svobody 31. prosince.

Význam řeky Ohře dříve a dnes připomene výročí

Neskutečných 1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři, tehdy nazývané Agara, chce připomenout v příštím roce Destinační agentura Dolní Poohří společně s městy ležícími na této řece. Už nyní začínají přípravy oslav, které se budou konat v roce 2015.

Poprvé zmiňuje řeku Ohři-Agaru a také Krušné hory-Fergunna raně středověký anál Chronicon Moissacense, sepsaný v 9. století. „V záznamech stojí, že v roce 805 vtrhla do Čech třemi proudy vojska římského císaře a franckého krále Karla Velikého, vedená jeho synem Karlem Mladším. Část francké armády překročila Krušné hory (Fergunna), další pokračovala údolím Ohře (Agara). Neúspěšně pak obléhala českou pevnost Canburg, jež bývá někdy ztotožňována s Kadaní. Frankové pak zpustošili oblast až k řece Labi (Albia)," vysvětluje historik Petr Hlaváček.

„V roce 2015 tak uplyne již úctyhodných 1210 let od první písemné zmínky o Krušných horách a řece Ohři, klíčových topografických fenoménech severozápadních Čech a celé střední Evropy," dodává historik.

„Výročím chceme připomenout význam řeky v našem životě i v životě našich předků," vysvětluje ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. K oslavám se kromě Ústeckého kraje a měst na toku řeky připojí také kraj Karlovarský a partneři z Německa, kde Ohře pramení. Právě u německého pramene ve Smrčinách budou oslavy začínat, skončí pak symbolicky v místě, kde končí svou pouť i řeka Ohře v Litoměřicích.

Přípravy na velké oslavy se již rozbíhají. „Plánujeme vydat knihu, která se zaměří na pověsti a báje spojené s Ohří. Přiblíží i historii života na řece, připomene velké povodně, ale i slavné osobnosti, které měly k řece vztah," informuje o přípravách Libuše Novotná Pokorná.

V plánu je také putovní výstava či vytvoření speciálních regionálních produktů jako je víno nebo pivo, spojených s patronkou řeky vílou Egerií. „Chceme zapojit i veřejnost, hlavně studenty, formou soutěží a věřím, že se k nám připojí třeba i restaurace nabídkou speciálních regionálních menu," doplňuje ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří. Vyvrcholením celoročních akcí pak budou velké Slavnosti řeky v Kadani. „O jejich náplni a průběhu příprav budeme pravidelně informovat," ujišťuje Libuše Novotná Pokorná.