Ještě tři týdny a máme tady první jarní den. A s ním období, na něž se chystají občanská sdružení, spolky i školy. Období výsadby zeleně, která život kolem nás dělá veselejší.

A veseleji se rozhodně budou vysazovat stromy těm, kdo uspěli se žádostí o grant z Nadace Partnerství. Ta rozdělila na jarní výsadby stromů 250 tisíc korun. Nadační příspěvky v následujících měsících pomohou vysadit stromy na 14 místech republiky. Česká krajina tak bude bohatší o stovky stromů.

Nadační příspěvek získaly i subjekty z Ústeckého kraje. Prvním je občanské sdružení Sousedský spolek Merboltice. Nadšenci z obce na Děčínsku uspěli s projektem „Ovocná alej ke křížku v Merbolticích“. „Aleje a sady ovocných stromů (větrolamů a remízků) a ovocnářství bylo v Merbolticích tradiční do 50. let, kdy se během kolektivizace v Merbolticích rozoraly meze a většina původních alejí, větrolamů a remízků byla zničena.

Záměrem sdružení je krajině vrátit její původní ráz a funkčnost. Cílem projektu je vytvoření aleje vysazením padesáti ovocných stromů starých krajových odrůd. Stromy starých odrůd zvolili pro jejich odolnost i nutnost jejich výsadby pro uchování těchto druhů pro příští generace,“ stojí v anotaci projektu.

Cesta na vlak a cesta k menhiru

Peníze na výsadbu stromů od Nadace Partnerství dostali i v obci Slavětín nad Ohří na Lounsku. Projekt má název „Cesta na vlak a Cesta k menhiru Slavětín nad Ohří“. Jde o dosázení původní aleje novými stromy na levé straně silnice spojující obec Slavětín nad Ohří s vlakovou zastávkou. A také o dosázení části původní aleje u polní cesty, která vede k místnímu menhiru. „

Záměrem sdružení je zachovat a jasně vymezit prostor meze a stromů do budoucna, aby nedošlo k přeměně na ornici až k příkopu. Naší snahou bude také zkulturnit celý prostor meze tak, aby byl snadno udržován jednou až dvakrát ročně senosečí a zajistit ošetření, prořezání a zmlazení starých stromů původní výsadby,“ vysvětlují členové občanského Sdružení Svéráz, které dotaci obdrželo.

Hlasujte, koho ještě podpořit

Počet vysázených stromů se na jaře navýší také díky iniciativě Stromy místo letáků, ve které společnost MAKRO Cash & Carry ČR za každého zákazníka odebírajícího elektronický leták namísto papírového věnuje Nadaci Partnerství 20 korun. Nyní mohou lidé na www.makro.cz až do 12. března hlasovat, které projekty nadace penězi na výsadbu podpoří.

Ze sedmdesáti vybrali čtrnáct

O grant na jarní výsadbu stromů v maximální výši 20 tisíc korun požádalo celkem 70 obcí, občanských sdružení, škol a dalších organizací. Nadace Partnerství mohla penězi podpořit 14 projektů.

Řadí se mezi ně i výsadby alejí, které přispějí ke zlepšení prostředí. „Aleje byly historicky součástí naší krajiny. Zkrášlovaly a doplňovaly prostor kolem cest, poskytovaly stín, závětří, ovoce. Lidem začalo při procházkách jejich kouzlo chybět, a proto je teď jejich výsadba tak populární,“ vysvětluje Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Sázet se budou původní druhy stromů, například třešně, slivoně, jabloně, ořešáky, jeřáby nebo javory, kterým vyhovují podmínky české krajiny, a proto jsou odolnější vůči povětrnostním vlivům, chorobám a škůdcům.

Granty na výsadbu stromů spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Výsadba stromů

Nadace Partnerství se výsadbou stromů dlouhodobě zabývá. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům Nadace Partnerství podařilo v České republice vysadit více než 51 tisíc stromů a keřů. Pokud by se všechny tyto dřeviny uspořádaly do jedné řady, vznikla by dlouhá alej, která by mohla lemovat například cestu z Brna do Karlových Varů.

Stromy místo letáků jsou projektem, který již třetím rokem vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s velkoobchodní společností MAKRO Cash & Carry ČR. Za každého zákazníka, který se na internetu zaregistruje k odběru elektronických letáků namísto papírových, věnuje společnost MAKRO Nadaci Partnerství 20 korun. Získané peníze pak směřují na podporu projektů výsadeb stromů.chrá