Kdy: Pátek 7. února od 18.30 hodin
Kde: Městská knihovna Libochovice

Zikmund Báthory (asi 1572–1613) konec svého života víceméně nedobrovolně strávil jako majitel panství Libochovice. Báthoryho vzestup probíhal na pozadí tzv. patnáctileté války, vojenského konfliktu Habsburské monarchie a Osmanské říše, po jejím skončení byl glorifikován jako vítěz nad pohanskými Turky.

Přednáška Heleny Chalupové představí velké okamžiky vlády Zikmunda Báthoryho v Sedmihradsku, nastíní okolnosti Báthoryho politického pádu a to, co je známo o jeho posledních letech, jež prožil v Českém království pod dohledem Rudolfa II.