V libochovickém zámku probíhá nová a velmi zajímavá výstava. Zaměřuje se na posledního majitele, hraběte Johanna Josefa Herberstiena. Na návštěvníky čekají historické fotografie, předměty a úlovky ze sběratelských a loveckých výprav po Africe, které podnikl v letech 1880 až 1929.

Expozice je rozdělena do několika částí. První dvě seznamují s historií hraběcího rodu Herbersteinů, zejména jeho nejvýznamnějšími členy. Odpovídá na otázky, jak se rakouský šlechtický rod dostal na zámek Libochovice a jak hospodařil a spravoval majetek. Vše je prezentováno dochovanými fotografiemi hradů, zámků, statků či panského úřednictva a služebnictva.

Další část zachycuje sběratelskou a cestovatelskou činnost hraběte. Tam dominují charakteristické předměty osobní potřeby, které hrabě používal na cestách. Uvidíte dobové mapy, knihy a grafické listy ze zámeckého depozitáře, sloužící jako podklady pro plánování cest.

Na samotném závěru jsou představeny jednotlivé cesty po Africe. Vynikají preparovaná zvířata a ptáci, nepřehlédnutelné kůže antilop či pardála. Vše dokreslují suvenýry a další předměty jako oštěpy, šípy, štíty, hudební nástroje. Pozoruhodné jsou dovezené předměty z Egypta, kde nalezneme hlavu 4500 let staré mumie, část starověkého sarkofágu či několik mumifikačních kanop.

Pro návštěvníky s dětmi je pro všechny případy připraven dětský koutek, pokud by ty nejmenší výstava nezaujala. Mohou si tam kreslit nebo vyrábět zvířátka.

Výstava bude otevřená až do 30. září, a to každé úterý až neděli od 9 do 17 hodin.

Martin Šlat