Dlouho bylo známo a tak je tomu i dnes, že užitek z chovu včel je především v opylování mnoha set druhů rostlin, které buď přímo, nebo nepřímo ovlivňují dostatek potravin pro člověka. Včely chovají lovosičtí včelaři z hlediska životního prostředí ve velmi obtížných podmínkách průmyslového okolí Lovosic.

„V tomto prostředí žijeme a s námi naše včely. Prosazujeme a šíříme informace týkající se životního prostředí a života včel. V KS Lovoš se konají se pravidelné jarní přednášky předních učitelů včelařství a tradiční letní a podzimní besedy včelařů. Aktivní činnost žákovského včelařského kroužku vedeného přímo pod ČSV, o.s. v Lovosicích byla zatím pozastavena. S dětmi se uskutečňují besedy o včelách na včelnicích a školách " informují lovosičtí včelaři.

Z těchto důvodů byla pro veřejnost zpřístupněna výstava „Včelaření nejen na Lovosicku", která využila z větší části exponáty z výstavy na zámku Skalka ve Vlastislavi. Pořádala ji ZO Lovosice ČSV, o.s. ve spolupráci s Městem Lovosice a organizací MOZAIKA, z.s. Expozice má podtitul od Slovanského úlu P. Františka Zuklína, faráře v Bořislavi u Teplic, k polyuretanovým úlům z Jamného nad Orlicí.

Výstava „Včelaření v Českém středohoří“ v knihovně už je minulostí

Záměrem expozice je představit aktivity včelařů, které vycházejí z pojetí „Včelařství jako kulturní tradice" a respektování významu organizace a řádu, který vládne ve společenství včel již miliony let. V druhé části expozice, se návštěvníci seznámí s životem včel na panelech z Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o. v Dole u Libčic nad Vltavou.

Výstavu zahájila členka výboru ČSV, o.s. ZO Lovosice Markéta Kulhánková, hudebním vystoupením ozdobil vernisáž kytarista Jaromír Němeček, student konzervatoře v Teplicích. Přítomní si poté prohlíželi panely na témata Význam včel pro život, Historie včelařství, Historie úlů (různé staré úly byly i vystaveny), Včelaři Lovosice a Výzkumný ústav včelařský. Byly vystaveny i výrobky z vosku a medu a odborné i dětské knížky o včelách Včelí medvídci zlobí, Nová dobrodružství včelky Máji, Perníčky po celý rok aj.

Pro děti bylo promítáno i video o životě včel. Děti i dospělí si mohli při tvůrčí dílně vyrobit i svíčku a mnozí toho s radostí využili. Záměrem expozice je propagace včelařství a získání nových, zejména mladých, včelařů. „Obnovil|i jsme ve spolupráci s rodinným centrem Mozaika včelařský kroužek v Malých Žernosekách v jejich eko-sadu," uvedla Helena Mourečková. Na tvůrčí dětskou středu 16. prosince připravili zástupci Mozaiky malování medových perníčků.

Výstava byla skutečně zajímavá; byl tam instalován i ochranný oděv včelaře, který se používá nejen při rojení včel, ale i při běžné prohlídce včelstev. Organizátoři si dali na expozici opravdu záležet. Bylo by možná vhodné nabídnout výstavku nabídnout do škol či obecním úřadům. Výstava je v Lovosicích otevřena ještě do 23. prosince 2015.

Zájemci o včelaření mohou v příštím roce navštívit stálou expozici „Včelařství v Českém středohoří", která bude na zámku Skalka ve Vlastislavi opět v květnu 2016 otevřena.

Eva Hozmanová