Největší letošní výstava v roudnické galerii probíhá už od poloviny června, návštěvníci ji mohou navštívit až do 22. října. A mohou si také vybrat z pozoruhodného doprovodného programu

Výstava Hérakleitův princip / 100 let uhlí v českém umění předkládá téma "černého zlata" a uhelných lokalit, které je stále velmi aktuální. „Zastoupeno je přes 40 umělců. Obecně se výstava zaměřuje na výrazné i méně známé umělce od začátku 20. století spolu s tradičními výtvarnými technikami, jako jsou malba, kresba, grafika a fotografie, až po současné přístupy a multimediální polohu umění. Tedy video, performance, site-specific instalace, land art, konceptuální přístupy," vysvětluje Lucie Švec Kabrlová, kurátorka práce s veřejností roudnické galerie. 

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově.
Kazmův film míří na Litoměřicko. Lístky na snímek mizí obrovským tempem

Kurátorka Magdalena Deverová klade důraz na výpovědi současných autorů, stejně jako na mezigenerační dialog. Architektonické řešení navrhoval Tomáš Svoboda, který sáhl po surové estetice. „Výstavu doprovázejí performance, například umělecké skupiny Rafani, nebo přednášky a diskuze, na nichž se mohou sejít zájemci o angažované umění i životní prostředí. Mezi pozvanými hosty totiž nechybí umělci, aktivisté, ekologové, geologové ani horníci," uvádí galerie.

„Podařilo se oslovit autory, kteří vytvořili instalace přímo pro prostor roudnické galerie. Pavel Karous vdechl druhý život sochám pozdního modernismu a socialistického realismu. Pavel Sterec pracoval s motivem ukončování těžby, procesem komplikovaným i pro samotné horníky. Miloš Šejn vytvořil minimalistickou instalaci z hnědouhelného prachu z dolu Bílina. Skupina Rafani ovládla foyer galerie angažovanou nástěnnou malbou a site-specific instalací, která návštěvníky vtahuje do hry už podprahově pomocí zápachu dehtu. I další aktuální výpovědi vedou sugestivní dialog s díly, pocházejícími z období zhruba posledních sta let,“ shrnují pracovníci galerie při příležitosti poloviny času trvání výstavy. „Tématu uhlí se věnovalo, ať už soustavně či okrajově, překvapivé množství výtvarných umělců. V žádném případě to nebyli jen sochaři nebo malíři éry socialistického realismu,“ dodávají.

Výstava Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění v roudnické galerii moderního umění.Výstava Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění v roudnické galerii moderního umění.Zdroj: Jakub Hrab

Doprovodný program odstartovala vernisáž spojená s Galerijní nocí, v níž účastníci zhlédli performance Jana Proška a Jana Pfeiffera anebo se přímo zapojili do aktivit, odvíjejících se od instalace Pavla Sterce.

Až do konce výstavy je možné vyzkoušet jeho řetízkovou šatnu či sestup do galerijního sklepa, v níž Sterec nechal vyrůst hlívu ústřičnou coby odkaz na jednu z revitalizací bývalých uhelných šachet. Návštěvníci mohou sledovat růst této houby do druhé poloviny října. 15. září je čeká také performance skupiny Rafani, přednášky biologa a ekologa Tomáše Gremlici a environmentálního geologa Jana Borovičky. Po dva prázdninové týdny výstava inspiruje i dětské účastníky letních výtvarných dílen.

Výstava Hérakleitův princip / 100 let uhlí v českém umění
v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Autorka: Magdalena Deverová
Architekt: Tomáš Svoboda
Grafička: Tereza Havelková

Otevřeno: úterý–neděle 10–17
Vstupné: 100 / 50 korun
Každý pátek vstup zdarma