„V 17 hodin otevřeme slavnostní vernisáží výstavu Josefa Čapka Země a lidé. Výstavu zahájí autorka výstavy PhDr. Alena Potůčková, ředitelka galerie. Úvodní slovo pronese PhDr. Pavla Pečinková. V programu vernisáže zaznějí skladby J. S. Bacha a N. Paganiniho v podání Tomáše Kolaříka,“ informuje Jaroslava Michalcová, kurátorka pro práci s veřejností v roudnické galerii.

Záštitu nad výstavou převzala radní Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková. Výstavu podpořilo také Ministerstvo kultury ČR. Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 10. ledna 2010, denně od 10 do 12, a od 13 do 17 hodin s výjimkou pondělí.

Zakladatelskou osobnost českého moderního umění, která stála u zrodu kubismu i poválečného civilismu, významného humanistu, spisovatele, dramatika a redaktora představí výstava z netradičního úhlu pohledu. Diváci se na ní setkají především s dosud málo známými obrazy z období druhé poloviny dvacátých let a z let třicátých.

Josef Čapek si v té době vytvořil zcela nezaměnitelný expresivní výtvarný jazyk, s jehož pomocí v jednoduché zkratce a hyperbole vytvářel obrazy obyčejného života lidí zasazených do světa přírody i městské civilizace.

Setkáme se na nich s rybáři, myslivci, muži v hospodě, prodavačkami květin, selkami a dětmi pouštějícími draky, stejně jako s proměnami krajiny v různých ročních obdobích.

Výstava přesvědčí diváky o vynikajících výtvarných i lidských kvalitách Čapkovy tvorby, k níž se musí stále znovu vracet každá nová generace.