Spojení projektu je symbolické, opírá se o podstatu demokracie a svobody. Studenti měli za úkol znázornit, jak si představují svobodu. Jejich díla jsou zaměřená na situaci, která se nyní odehrává na Ukrajině.

Projekt vznikl na základě spolupráce Akademie výtvarných umění ve Varšavě reprezentovanou Lechem Majewskim a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zastoupenou Karlem Míškem. Zakládá se na vzájemné spolupráci a respektu a vytváří tak společné hodnoty.

Podle pořadatelů se tak nese v duchu v dnešní době stále platných slov Václava Havla, která pronesl v roce 1990 v americkém kongresu: „Záchrana světa spočívá v lidském srdci, rozumu, toleranci a vzájemné odpovědnosti.“

Studenti z Plzně a Varšavy na výstavě představí svá díla v podobě plakátů, umělci ze Spojených států na výstavu připravili obrazy, grafiky, kresby a fotografie.

Vernisáž výstavy, kterou zahájí Miroslaw Lewandowski, Josef Mištera a Karel Míšek, se koná od 18 hodin a k vidění bude v hoštecké galerii do 25. června. Následně poputuje do Berlína, Varšavy nebo do Tel Avivu.

Garanci nad výstavou převzali výtvarníci Seth Tobocman, Natasha Konyukov, Alain Le Quernec, František Steker a kurátoři Shalom Neuman, Miroslaw Lewandowski a Robert Carrithers.