KDY: Úterý 1. října od 17 hodin
KDE: Městská knihovna Roudnice n. L., sál
ZA KOLIK: 40 Kč

Fyzik, fotograf, cestovatel a astronom amatér. Stanislav Daniš Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se dnes zabývá zejména rentgenovou strukturní analýzou látek téměř všeho druhu a numerickými metodami.

S těmito tématy také na MFF UK seznamuje studenty obory Fyzika. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy (fyzika, astronomie), fotografování a s ním spojenému cestování a turistice, elektronice a za jasných nocí se kochá krásami oblohy.