Jak již bývá zvykem každý rok se tématika muzejní noci mění. Tentokrát si návštěvníci budou moci zkusit výrobu pravěkého šperku.

Ludmila Barčáková zlatnice a restaurátorka z Archeologického ústavu, AV ČR Praha v. v. i. bude jejich výrobu předvádět a poskytne zajímavé informace nejen o výrobě samotné, ale i o nošení šperků či místech jejich nálezů na našem území.

Dalšími zajímavými hosty budou manželé Dobrovolných provozující včelařství v obci Taneček u Stvolínek na Českolipsku. Na Roudnických farmářských trzích pravidelně nabízejí k prodeji několik druhů medu a letos nově také ručně vyráběné tělové a ušní svíce z včelího vosku.

V rámci muzejní noci názorně představí život včel v úlech i mimo ně a přiblíží i výrobu včelích produktů.