Koncert zahájila skladba J. S. Bacha Toccata a fuga d moll. Dále zazněly skladby skladatelů G. F. Händela, W. A. Mozarta, F. Schuberta a mnoha dalších. Na varhany zahrála Markéta Hejsková a zazpívali tenorista Josef Moravec a sopranistka Nikola Šmejkalová. 

Letošní varhanní léto zakončí čtvrtý koncert, který se uskuteční 21. září. Vystoupí mezinárodně uznávaný koncertní mistr ve hře na varhany Michał Szostak.