Jiří Nid Suchý, žák světoznámého výtvarníka Bořka Šípka, navazuje ve své umělecké tvorbě na tradici uznávané české sklářské školy Stanislava Libenského. V posledních letech se věnuje zejména téměř monochromním taveným plastikám geometricky vymezených tvarů a působivé barevnosti. Ve hmotě některých jeho plastik lze pozorovat vizuálně atraktivní vnitřní děje. Kontrast a napětí dodávají objektům kombinace broušených a leštěných ploch s hrubými texturami.

Základním tématem tvorby Jiřího Nid Suchého jsou především mezilidské vztahy, nejčastěji a nejkonkrétněji citové i tělesné vztahy mezi mužem a ženou. Divákovi však autor nechává prostor i pro uplatnění jeho fantazie, přičemž mu napovídá názvy děl i krátkými básnivými texty. Výstava, pořádaná Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích v roce autorových padesátin, shrnuje především jeho práci posledních pěti let, s důrazem na díla z tohoto a minulého roku. Je také vůbec první prezentací umělecké tvorby Jiřího Nid Suchého v jeho rodném městě.

K výstavě připravuje Severočeská galerie speciální doprovodný program. 10. prisnce 2022 odprezentuje autor přímo v atriu galerie atraktivní malbu horkým sklem. Zároveň galerie vydává reprezentativní katalog, jehož vydání finančně podpořilo Město Litoměřice.

Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 17 hodin, veřejnosti je výstava přístupná od 4. listopadu 2022 do 22. ledna 2023.