Na příkladu deseti významných mezníků lidského života je na výstavě demonstrováno, jak se do archivních pramenů propsalo narození, sňatek či smrt, ale také školní docházka, cestování či trestný čin. Výstavní panely seznámí veřejnost s konkrétními genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo českou archivní sítí a prezentované ukázky archiválií navíc dají nahlédnout do života veřejně známých osobností se vztahem ke středním Čechám či Praze.

Úvodní slovo a přednášku o genealogii obstará autor výstavy Martin Sovák. Expozice vznikla díky autorům ze Státního oblastního archivu v Praze. Při této příležitosti budou vystaveny originály obdobných archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a ve Státním okresním archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích.

Panelová výstava bude instalována ve výstavní síni Státního oblastního archivu v Litoměřicích a potrvá od 9. listopadu do prosince. Vstup je zdarma.

Mohlo by vás zajímat: U velitelství naproti trhu pokáceli stromy, do nové lidušky půjde sluníčko

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín