Jan Pohribný, absolvent Katedry fotografie FAMU, prezident Asociace profesionálních fotografů ČR a držitel mezinárodního titulu MQEP, se na domácí fotografické scéně pohybuje od poloviny 80. let 20. století. Hlavním tématem jeho tvorby je reflexe vztahu člověka k přírodě – již ve svých tvůrčích počátcích byl ovlivněn land artem, zvláště britskou školou preferující citlivé zásahy do krajiny a využití přírodních materiálů.

Ve své volné fotografické tvorbě Pohribný krajinu také dotváří, nejčastěji světlem. K malbě světlem, luminografii, se pojí i jeho neobyčejná práce s barvou. Přirozený kolorit krajiny doplňuje citlivou barevností umělého světla, různými filtry, nebo jej výjimečně upravuje v postprodukci.

Na litoměřické výstavě návštěvníci uvidí fotografie pěti různých cyklů s odlišnými přístupy ke krajinářské fotografii. Hlavní roli vždy hraje krajina, a to buď krajina prehistorických posvátných míst a megalitických památek Evropy a Asie, které Pohribný dotváří světlem či přírodním pigmentem, nebo krajina s inscenovanou figurou.

Autor do krajiny také vstupuje geometrickými světelnými objekty a tvary, anebo objekty z ručního papíru. Kurátorka Alena Beránková k výstavě uvádí: „Jan Pohribný svými intervencemi převážně světlem krajinu interpretuje jako místo se skrytým duchovním rozměrem. Skrze příběhy a archetypální figury vstupuje do neviditelného světa imaginace a snů, čímž otevírá další možnosti čtení krajiny a místa.“