Výstava, kterou spolupořádá Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nabízí pohled na umělce dvou generací. Ilja Bílek absolvoval VŠUP v Praze, ateliér sklářské tvorby u prof. Stanislava Libenského a Luba Bakičová je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ateliéru Sklo, který vede právě Ilja Bílek. Výstava trvá do 2. června.

Více o výstavě se dočtete v sobotním Litoměřickém Deníku!