Mýtus Ulrich Creutz – Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517)

Výstava je pořádána v roce 500 letého výročí smrti Jana Hasištejnského z Lobkowicz, předního diplomata jagellonských Čech, zástavního majitele královského města Kadaně a významného zakladatele observantského kláštera Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani.

Výstava s názvem "Mýtus Ulrich Creutz" se věnuje představení samotného díla kameníka Ulricha Creutze v Kadani, který je autorem náhrobku Jana Hasištejnského v klášterním kostele Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani. Samotný náhrobek a prvky architektury františkánského kláštera budou představeny pomocí současného konceptuálního videa Davida Kořínka (skupina Raffani) ve výstavních prostorách SGVU. Tento multimediální rozměr má v návštěvníkovi zprostředkovat zážitek unikátního pozdně středověkého celku františkánského observantského kláštera.

Část výstavy je monotematicky věnována zobrazení Ukřižovaného Krista, tedy vrcholné podobě pozdně gotického expresionismu v kontextu dobové zbožnosti Jana Hasišštejnského.

Mezi nejvýznamnější exponáty na výstavě patří rukopisy textů samotného Jana Hasištejnského z Lobkowicz. Například slavný cestopis pojednávající o putování do Svaté země (z majetku Národní knihovny ČR) a výchovný spis určený Janovu nástupci, synu Jaroslavovi II., výjimečně zapůjčený ze sbírek rodiny Lobkowiczů.

Součástí výstavy je i archivní a dokumentační část přibližující dějiny výstav a bádání kolem putujícího kameníka Ulricha Creutze ve 20. století.

Další součástí výstavy jsou artefakty autorsky spojované v minulosti s Ulrichem Creutzem, obohacená o výtvarná díla pocházející z Kadaně, vzniklá ve sledovaném období, ktera byla pravděpodobnou součástí konceptu výzdoby lobkovické nekropole či jsou spojena přímo s klášterem a královským městem Kadaní, zastavenou rodu Hasištejnských.

Výstava vzniká ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími významnými regionálními muzei v severozápadních Čechách.

Záštitu nad výstavou převzali: Ministerstvo kultury ČR, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Jeho Excelence Jan Baxant, biskup litoměřický, starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč a starosta města Kadaň Jiří Kulhánek.

Autorka výstavy: Michaela Ottová

Kurátor výstavy: Ľubomír Turčan

Výstava potrvá do 19. 11. 2017

www.galerie-ltm.cz