Zaplněný kostel sv. Petra a Pavla ocenil potleskem účinkující zahajovacího koncertu, při kterém zaznělo Requiem W. A. Mozarta a představil se Pěvecký sbor Úštěk s teplickou filharmonií řízenou Kolmanem Polákem.

Festival se stal také příležitostí pro oslavu 20. výročí založení Divadelního spolku PIK-ART a včera pro výchovný koncert žáků ZŠ Aloise Klára v Úštěku a ZŠ Liběšice. Dnes se v kině a uskuteční operní večer, ve středu v kostele večer barokní hudby. V pátek se v kostele představí Kühnův dětský sbor a v pátek, na závěr festivalu, zde zazní Velká mše c moll W. A. Mozarta v podání Czech Ensemble Baroque řízeného RomanemVálkem.

Soutěž

Právě na závěrečný koncert můžou naši čtenáři získat vstupenku, pokud správně odpoví na 2. soutěžní otázku a budou vylosováni: Uveďte jméno dirigenta, který vedl na Hudebním festivalu Úštěk 2016 orchestr teplické konzervatoře? Svou odpověď je třeba zaslat 31. května do 14 hodin na adresu: marcela.soumarova@denik.cz.