Petra Jarošová se buddhismem Diamantové cesty zabývá již osm let. Od roku 2006 jezdí po českých městech a předává svoje zkušenosti praktikujícím buddhistům i zájemcům o toto učení, jejichž počet v poslední době stále roste.

To je zřejmě dáno tím, že se jedná o tzv. laický styl buddhismu, který nejlépe vyhovuje moderním, nezávislým a samostatným lidem. Na rozdíl od mnišské (klášterní) tradice tato forma nepřináší žádná omezení do běžného ani partnerského života a nezahrnuje v sobě žádnou víru či dogmata.

Petra Jarošová představí buddhismus jako dva a půl tisíce let staré učení, které přináší informace o podstatě mysli a zahrnuje v sobě prvky náboženství, filozofie a psychologie. „Buddhismus lidem přináší svobodu, radost, štěstí, soucit a další vlastnosti. Jen vnitřně bohatí a opravdu šťastní lidé mohou být opravdu užiteční sobě i svému okolí. Dokud se naše mysl mění a podléhá všem rušivým emocím, je těžké být stabilní oporou světu,“ říká Petra Jarošová, která pochází z Prahy. Nyní žije v Brně a v běžném životě pracuje jako obchodní manažerka chemické společnosti. Skloubit každodenní život s buddhistickou praxí pro ni není žádný problém.

Petra Jarošová patří mezi žáky buddhistického učitele lamy Oleho Nydahla z Dánska, který se již déle než třicet let zabývá přenosem buddhistického učení na Západ. Jako jeden z mála Evropanů získal kompletní oprávnění učitele meditací v tradici tibetského buddhismu. Učení obdržel od 16. Karmapy, hlavního představitele tibetského buddhismu linie Karma Kagjü, při svém několikaletém pobytu v Himálajích v šedesátých letech minulého století.

Linie Karma Kagjü je jednou z velkých škol tibetského buddhismu a klade hlavní důraz na meditaci a přímý přenos prožitku mysli z učitele na žáka. Její původ sahá k historickému Buddhovi Šákjamunimu. Po staletí se rozvíjela v Indii a posléze v Tibetu až do dnešní podoby. „Buddhismus – svoboda a radost“, Knihovna K. H. Máchy Litoměřice, 18 hodin, 26. 11.