Urychleně oživit město. Nabídnout prostor pro kreativní přemýšlení a tvoření. To jsou základní myšlenky, které stály na počátku vzniku Art Centra Terezín. „Nápad na založení uměleckého centra vzešel z potřeby rychlé akce oživení města Terezín loni na podzim při společných dialozích Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), sdružení Terezín-město změny a kulturní platformy Adequate stuff," vysvětluje Hannah Saleh, zakladatelka Art Centra Terezín a zároveň šéfka zmíněné platformy. 

„Iniciativa propojuje několik cílů naráz: přivést do Terezína kulturní dění a návštěvníky, rozvíjet umělecká řemesla a design v Ústeckém kraji a v dlouhodobé perspektivě přispívat k vytváření nových pracovních míst a zvyšování profesní odbornosti," pokračuje Saleh. Unikátnost konceptu podle ní spočívá v symbióze s potřebami historických prostor a zainteresovaných organizací, důsledné filozofie udržitelnosti a recyklace a zaměření na aktuální problémy regionu.

Slavnostní otevření uměleckého centra proběhne v pátek 30. června od 14 hodin.

V budově Dělostřeleckých kasáren v ulici Akademická 409 má nejprve vzniknout komunitní dílna zaměřená na šití, háčkování, práci s textilem a jiné drobné práce. „Šicí ateliér shromažďuje dary v podobě nevyužitých materiálů, strojů a jiného vybavení. To věnovala například světově proslulá firma TON či jednotliví dárci z řad veřejnosti,“ je ráda tvůrkyně.

Studenti i absolventi uměleckých fakult by měli v Art Centru Terezín najít místo na volnou práci s dary. Stejnou příležitost by měli během plánovaných workshopů dostávat i zájemci z řad veřejnosti. „Efektivní, estetické a společensky odpovědné využití toho, co je běžně a zbytečně považováno za odpad, je jednou z hlavních výzev současnosti. Pracovat s tím, co máme k dispozici je tedy nejen tím nejlevnějším, ale také tím nejinovativnějším přístupem. Ty nejzajímavější nápady vznikají právě na základě takových tvůrčích omezení,” vysvětluje Hannah Saleh svou filozofii.

Podobu centra v jeho pilotní fázi do velké míry udávaly i stávající prostory, které se nacházejí v Dělostřeleckých kasárnách: vkusně zrepasované pokoje, doteď využívány jen příležitostně, a doposud stavebně slepé místo, které se promění na příjemný ateliér. „Naše sdružení je zaměřené nejen na podporu pevnosti z 18. století, ale má představovat i inovativní, moderní směr Terezína kupředu. Velice inspirativní je nejen pro mě, ale i pro velké množství oborů a nadšenců. Za stávajících podmínek je pro nás prioritou co nejvíce samostatný projekt, který ale přináší něco nového, aktivního do již za mě živoucího prostředí, kterým by Terezín rozhodně měl být čím dál více. Spolupráce s umělci je někdy velká výzva, avšak můj tým výzvy přijímá rád. Přítomnost a působení umělců zde vítáme, protože byly vždy nedílnou součástí vývoje společnosti,” zamýšlí se Vendula Bláhová, ředitelka Terezín – město změny.

Klíčovou roli v projektu sehrálo Inovační centrum Ústeckého kraje, které se nápad rozhodlo okamžitě podpořit. „Terezín je významným, avšak zakletým místem, které se na nejvyšších úrovních stále řeší, ale přesto se mu nedostává pomoci tak rychle, jak by potřeboval. Projekt uměleckého centra byl však jiný v tom, že byl schopný se vyvinout velice rychle, a to i za použití minimálních finančních prostředků, které jsme mohli takto narychlo uvolnit a jež byly směřovány výhradně do potenciálu lidí, kteří za centrem stojí. Má být první vlaštovkou toho, že se tvůrčí projekty v Terezíně mohou dít, a to sice tak, že vzejdou z iniciativy odspoda,” chválí si projekt Martin Mata, ředitel ICUK.

„Centrum začíná skutečně skromně a minimalisticky, vzhledem k organické koncepci však v budoucnu plánuje expanzi mnoha směry. Chceme rozšířit dílnu tak, aby se stala pracovištěm i pro produktový design, potažmo truhlařinu a čalounění a navázat spolupráci nejen s Fakultou umění a designu UJEP – v úvahu připadají i studijní obory zabývající se kostýmem a scénografií stejně jako jiné umělecké obory, pořádat kurzy pro veřejnost, sympozia a další kulturní akce a v neposlední řadě intervenovat v Informačním centru neboli Íčku, kde bychom časem rádi zřídili otevřenou dílnu pro veřejnost, výstavní prostor a obchod s tím nejzajímavějším, co v Ústeckém kraji vzniká a co přitom zatím nelze najít uceleně na jednom místě.” shrnuje plány zakladatelka.