Tři andělé první kategorie přilétající z nebes a přinášející poselství. Andělské slety z kostela sv. Pavla a Petra proběhnou v 11, 14.30 a 17 hodin. K tomu všemu tři andělé druhé kategorie chodí na chůdách s andělským přáním a tři andělé třetí kategorie vítající své kolegy na balkoně kostela.

Na Úštěckém adventu najdete spoustu šikovných řemeslníků, kteří jsou pečlivě vybráni ze všech koutů Čech, Moravy a Slovenska. Čekají na vás též hudební vystoupení pěveckých sborů, kapely Péro za kloboukem, Podřipský žesťový kvintet, pouliční muzikanti a další. Pro děti bude připravená loutková scéna s pohádkami Sváťova dividla a soutěžemi.

Odpočinout si od shonu můžete u Vánoční výstavy v přízemí Městského úřadu, v Galerii U brány nebo na prohlídce kostela sv. Pavla a Petra s nádherným betlémem. Chybět nebudou ani zvířátka v ohrádkách, jízda na koních a ponících, historický kolotoč a střelnice, řemeslné dílničky, ukázky řemesel, flašinet. 

Synové Výčepu.
Synové Výčepu se po 18 letech vrací do Roudnice nad Labem