Její součástí je patnáctiminutové experimentální video „864 – ASSteroids“ (hudba k filmu je z dílny slovutných Do Shaska).

Veřejná prezentace výseku z digitálního katalogu teroidů představuje fenomén města a pevnosti Terezín viděný z nečekané, „neo-archeologické“ perspektivy.

Sdružení A.S.S. se pokusilo formulovat svůj pohled na terezínskou krajinu, patřící nejen v české, ale i světové psychogeografii do kategorie těch nejtragičtějších.

Radek a Zdeněk Kvetoňovi zvolili metodologii pozitivistické vědy a s odstupem roztřiďovali stovky drobných objektů nalezených v okolí terezínské vězeňské pevnosti.

Projekt svým významem a kontextem přesahuje rámec termínů „fotografie“ nebo „Terezín“. Sběr a digitalizace teroidů probíhaly mezi lety 2002 až 2007, neboť teroidní projekt byl iniciován stoletými záplavami v srpnu roku 2002. Tehdy došlo k zaplavení celé krajiny Terezína a mimo jiné k totální likvidaci zahrádkářských kolonií uvnitř pevnostních příkopů.

Kolekce teroidů tak odkazuje k „prediluviálnímu - předpovodňovému“ osídlení terezínského opevňovacího systému. Projekt byl v ucelenější podobě prezentován v roce 2009 v galerii Školská 28 v Praze.