Výstava z volného cyklu „Osobnosti“ představí klíčovou etapu v uměleckém vývoji jednoho z nejvýznamnějších českých malířů druhé poloviny 20. století.
V letech 1965 až 1970 vytvořil František Ronovský sérii monumentálně pojatých obrazů, využívajících metodu „filmového střihu“, které jako by zachycovaly osudové křižovatky běhu lidského života.

Ronovského charakteristická malba z tohoto období, tvořící obrazové cykly, byla zastoupena na Bienále v Benátkách v roce 1968. Nepominutelná existence výjimečného díla vyvolala na tehdejší teoretické scéně polemiku v podobě „sporu o Ronovského“.

Výstava projektovaná pro prostor zaklenuté barokní jízdárny, která umocní monumentální vyznění obrazů, předkládá odborné i laické veřejnosti dodnes nedořešenou otázku po místě a významu tohoto originálního tvůrce ve vývoji českého poválečného umění.

V programu slavnostní vernisáže zazní kytarová dua v podání Milana a Viléma Zelenkových: G. F. Händel, Sarabande, Canciones Nacionales, Valenciana, La Pajarera, M. Zelenka, Paganiniana a W. A. Mozart, Turecký pochod v úpravách Milana Zelenky.

Souběžně s výstavou Františka Ronovského bude ve foyeru galerie od 5. do 15. února otevřena také „Výstava jednoho obrazu“.