Zdroj: DeníkZastupitelstvo v Býčkovicích je sedmičlenné. Jenže po komunálních volbách dva zvolení zástupci složili mandát, což poté udělali i jejich náhradníci. Na zasedání tak dorazilo pět nových zastupitelů. Prvním bodem, který hned v začátku změnil celé jednání, bylo složení zastupitelského slibu o tomto znění: Slibuji věrnost České republice a slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce Býčkovice a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.

Zatímco tři přítomní zastupitelé slib složili a podepsali potřebnou listinu okamžitě, čtvrtá dorazila kvůli problémům s dopravou později. I ona ovšem následně slib složila a podepsala. Jediný, kdo slib nesložil a nepodepsal, byl současný starosta Býčkovic David Matuška. Zásadně tím změnil celý program zasedání.

Lídři stran v Litoměřicích, které ve volbách příliš nezabodovaly.
Důvod nevýhry? Babišovo referendum i pražské kauzy, míní poražení ve volbách

„Nesložením slibu mi okamžitě mandát končí. Dál už jen toto zasedání řídím, ale neúčastním se hlasování,“ informoval všechny přítomné Matuška. Na otázku přítomných, proč se rozhodl postupovat tímto způsobem, odpověděl stručně: „Je to moje rozhodnutí, je třeba to respektovat.“

Tím, že obec má nyní pouze čtyři zastupitele, nastala patová situace. Poklesne-li totiž počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod pět zastupitelů a zastupitelstvo nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. To se v případě Býčkovic stalo. Obec pak může přijímat pouze rozpočtové opatření a stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Byť původně byla na plánu zastupitelstva celá řada bodů, nemohli je pouzí čtyři zastupitelé projednat a schválit.

Neprošlo ani rozpočtové provizorium

Na rok 2022 je rozpočet schválen, ale vzhledem k tomu, že Býčkovice jsou z hlediska fungování ochromené, bylo potřeba schválit pravidla rozpočtového provizoria. Bohužel se nepovedlo ani to, tři ze čtyř zastupitelů hlasovali pro to, aby se pravidla nouzového ekonomického fungování obce neschválila. Nově zvolené zastupitelce Janě Toniniové, která byla v minulosti starostkou, vadilo, že neměla možnost se s dokumentem seznámit dostatečně dlouho dopředu. Proto pro schválení pravidel rozpočtového provizoria nehlasovala.

Na litoměřické radnici po dvaceti letech končí v čele strana ODS, která zamíří do opozice.
Okamurova SPD? A proč vlastně ne. Bohaté Litoměřice volily protestně

Přesto zákon ukládá schválení před prvním lednem následujícího roku, aby bylo jasné, podle jakých pravidel bude obec hospodařit v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2023. „Ke schválení nového rozpočtu nedojde téměř jistě, proto dříve nebo později budou muset nově zvolení zastupitelé přistoupit ke schválení rozpočtového provizoria,“ vysvětlil situaci současný starosta.

Obec čekají nové volby. Nově zvolení zastupitelé se obávají, že ani ty nemusí být řešením, protože po nich může nastat stejně patová situace. „Já bych ti to udělal už jen z principu,“ reagoval jeden občanů, který byl postojem starosty viditelně rozhořčen. „Nové volby budou nejdříve v lednu, ale osobně si myslím, že to bude později,“ komentoval aktuální situaci starosta Matuška.