ČÍŽKOVICE

uzavírka místní komunikace, ul. U Cementárny v Čížkovicích 
16.09.2019 00:00 - 30.06.2020 23:59

Popis: pohyblivé pracovní místo délky 30 m, v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 6. 2020 v pracovní dny a v pracovní době od 8.00 do 16.00 hod., v mimopracovní dobu a mimopracovní dny bude pracovní místo zasypáno nebo položen pohyblivý plech a bude umožněna obsluha objektů. Při mimořádné události bude umožněn průjezd vozidel IZS zasypáním pracovního místa nebo položen pojízdný plech.