V sousedství Malé pevnosti je od roku 2011 otevřeno muzeum automobilů. Zajímavé je i Muzeum Křišťálový dotek v nově rekonstruovaných prostorách Kavalíru 2. Milovníky vojenství zase potěší tereziánská kasárna a dělostřelecké muzeum.

Malá pevnost fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.

Stálé expozice:
- Malá pevnost 1940–1945
- Expozice výtvarného umění Památníku Terezín "Umění proti fašizmu a válce"
- Terezín 1780–1939
- Vězeňská prádelna
- Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
- Milada Horáková 1901-1950
- Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS v Terezíně a Litoměřicích, 1940 - 1945.
- Kamila Ženatá: Oplakávání
- Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945–1948

Malá pevnost dále nabízí krátkodobé výstavy instalované ve výstavních prostorách, návštěva kina s dokumentárními filmy, obchod s možností nákupu brožur, knih, CD, DVD a suvenýrů.