Auto zaparkujeme na parkovišti na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Velmi rychle se připojíme na Labskou stezku – cyklotrasu číslo 2 podél pravého břehu řeky Labe. A vydáme se směrem na Křešice.  Čeká nás zhruba pět kilometrů asfaltové cyklostezky, která přechází v polní cestu. Tou dojedeme do obce Křešice, která má necelých 1 500 obyvatel. V Křešicích pojedeme okolo kostela svatého Matouše.
Cyklotrasa číslo 2 pokračuje do Nučnic po silnici II/261, nicméně my se tomuto úseku vyhneme a pojedeme po neznačené objízdné trase, která nás vede polní a později asfaltovou cestou.

Část trasy jedeme po naučné stezce Křešická výprava. Přijedeme k motorestu Nučnice a napojíme se znovu na cyklotrasu číslo 2, po níž se za 500 metrů dostaneme k přívozu přes řeku. Přívozem se přepravíme na druhý břeh řeky Labe, kde jsou Nučničky. Přívoz je v červnu, červenci a srpnu v provozu každý den od 8:00 do 20:00. Vždy v intervalu 1/2 hodiny. V Nučničkách se nachází bufet s venkovním posezením, kde se můžeme občerstvit a odpočinout si.

Dostaneme se na cyklotrasu 2A, která nás po nepříliš frekventované silnici dovede přes Počaply a České Kopisty do Terezína. Při příjezdu do Terezína po levé straně mineme Malou pevnost Terezín a Památník Terezín, na pravé straně pak automuzeum Terezín. Brzy dorazíme na křižovatku a zahneme doprava. Zanedlouho přejedeme Ohři a dostáváme se do Hlavní pevnosti Terezín. Za řekou se vydáme doleva a horní vodní bránou pokračujeme do vnitřního areálu pevnosti, v němž je několik muzeí. Po cyklotrase 2A opouštíme Terezín a kolem golfového hřiště se vracíme do Litoměřic.

Při zpáteční cestě jedeme zhruba kilometr po hlavní silnici, na které je vyznačena trasa pro cyklisty.  Přes Tyršův most se dostaneme na pravý břeh Labe. Můžeme si prohlédnout historické centrum Litoměřic, a pak se vrátíme opět na Střelecký ostrov.

logoZdroj: archiv partnerů

logoZdroj: archiv partnerů