Vydejte se na Helfenburk u Úštěka
KDY: Kdykoliv 
KDE: Úštěk, Litoměřicko 
ZA KOLIK: Zdarma

Udělejte si příjemný výlet a navštivte zříceninu hradu Helfenburk. Jedná se o pozůstatky hradu ze 14. století. Hrad podle dochovaných materiálů vystavěli Páni z Klinštejna, kteří pocházejí z roku Ronovců v první polovině 14. století. V průběhu let hrad měnil majitele, kteří se o něj střídavě starali. Až v roce 1887 tehdy už zříceninu hradu zakoupil hrabě Josef von Schroll a nechal ji upravit. Následně začali tento objekt navštěvovat masivněji turisté. V letech 1887 až 1890 dostavěl rozbořené třetí patro třiceti metrů vysoké věže. Na ni se dalo vyšplhat po 143 schodech. Z Úštěku vede přímo ke zřícenině žlutá turistická značená cesta (přibližně 6 km), která vede přes Lhotu, kolem hájovny a dále Ptačím dolem (cesta je vhodná i pro jízdu na kole a s kočárkem). V blízkosti hradu jsou dvě parkoviště. Nejvyužívanější se nachází nedaleko obce Ostrá, odkud lze k hradu přijít dvěma cestami - po červeném okruhu do Ptačího dolu a dále po žluté (zhruba 2 km), nebo severní cestou po červeném okruhu (cca 3 km). Méně využívané parkoviště se nachází na kraji obce Rašovice, odkud k hradu vede polní cesta po zelené turistické cestě (1,5 km).

Udělejte si výlet na Trojhoru
KDY: Kdykoliv
KDE: Třebušín, Litoměřicko
ZA KOLIK: Zdarma

Zhruba devět kilometrů severovýchodně od Litoměřic se nachází neovulkanický kopec Trojhora. Vrchol má podobu skalnatého hřbetu, který je 150 metrů dlouhý. Pokud si chcete udělat výlet zimní zasněženou krajinou, můžete se na Trojhoru vypravit. Dostanete se na ni po žluté turistické trase, která vede z Třebušína do Staňkovic. Z této trasy vede jedna z odboček právě na Trojhoru. Trojhora patří mezi zajímavá místa Českého středohoří.

Vypravte se na Levín
KDY: Kdykoliv 
KDE: Levín, Litoměřicko 
ZA KOLIK: Zdarma

Na kopci nad obcí Levín se nachází zřícenina hradu Levín. Je zajímavé, že existenci hradu nezachycují žádné písemné prameny. První písemná zmínka o Levínu pochází z roku 1352 a je možné, že v tomto roce už hrad nestál. Zmíněn je až v listině z roku 1538, v té se ovšem uvádí pouze „v Hradišti pod Levínem". Hrad podle všeho vznikl ve druhé polovině 13 století a zanikl v průběhu 14. století. Půdorys hradu byl oválný. Na vrcholu kopce dnes nestojí žádné zdi, pouze v jižním úbočí jsou fragmenty hradby a v severovýchodní části se nachází zbytek přízemí objektu, kterým mohla být kaple. V roce 2005 došlo k poškození hradního areálu. Během následného záchranného archeologického průzkumu byla nalezena řada architektonických článků z konce 14. století a doložena existence hradby, dvou bran a průběh přístupové cesty od severovýchodu.

Novoroční koncert vás pobaví
KDY: sobota 1. ledna od 16 hodin
KDE: Kulturní konferenční centrum, Litoměřice
ZA KOLIK: Zdarma

S příchodem nového roku se letos nezmění jen cifra v kalendáři. Přijďte si poslechnout již 9. ročník tradičního koncertu a nechte se překvapit, jaké novinky Vám Syrinx nadělí.

Novoroční ohňostroj v Roudnici
KDY: sobota 1. ledna od 17 hodin
KDE: Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem
ZA KOLIK: zdarma

„I letos se sejdeme v Roudnici na Karlově náměstí, abychom společně přivítali nový rok tradičním ohňostrojem. Těšíme se na vaši účast,“ zvou organizátoři na tuto akci.