KDY: Pátek 18. října od 18 hodin
KDE: Kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí
ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Vladimír Roubal je významný český varhaník a především varhanní improvizátor. Od roku 1990 je ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Zde založil a vede chrámový sbor Collegium Strahoviense a komorní orchestr, s nimiž koncertuje a doprovází všechny velké církevní slavnosti.

Na svém kontě má už několik CD nahrávek. Nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Jan Verner vystudoval hru na trubku na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Josefa Svejkovského. V roce 1984 se stal vítězem Soutěže konzervatoří v Teplicích. Koncertuje v řadě zemí Evropy (Španělsko, Itálie, Německo, Francie), a také se představil v Japonsku. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže. Natáčí pro český rozhlas a televizi. Je členem souboru Verner Collegium.